Home 100 Năm Tin Lành VN Kỷ Niệm 80 Năm Thành Lập Hội Thánh An Hóa Bến Tre

Kỷ Niệm 80 Năm Thành Lập Hội Thánh An Hóa Bến Tre

by Ban Biên Tập
30 đọc

Buổi lễ có sự tham dự của MS Thái Phước Trường, Hội Trưởng HTTLVN(MN), MS  Phan Chí Tâm(Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Phẩm), MS Nguyễn Lâm Hương(nguyên UVCĐGD), MS Trần Thế Thiên Phước (UVMV TLH), Quản nhiệm các HT trong ngoài tỉnh và các tôi tớ Chúa, đại diện HT,  đại diện gia đình 18 vị Mục sư TĐ Quản nhiệm HT từ ngày thành lập năm 1930 đến năm 2010.

Chương trình được bắt đầu lúc 8 giờ 30. Sau lời cầu nguyện khai lễ của Ms Trần Thế Thiên Phước, các ca đoàn lứa tuổi trong Hội thánh lần lượt dâng lên Chúa những bài hát Tôn Vinh chúc tụng Chúa như chủ đề bài giảng luận của Ms Thái Phước Trường diễn giả buổi lễ.

Lược sử HT An Hóa đã được thu thập ghi hình rất đầy đủ. Sau khi nghe qua lược sử HT An Hóa tôi con Chúa tham dự điều nhận thức: Chúa luôn có chương trình tốt đẹp nhất cho HT hữu hình trên đất nầy.

MS Hội Trưởng cũng có sứ điệp cho HT Chúa tại đây với chủ đề  “Ngợi khen Chúa”.

Suốt thời gian chương trình lễ cảm tạ Chúa từ 8giờ30 đến 11 giờ 30 mọi sự diễn ra trong sự quan phòng của Chúa. Qua bài giảng luận của Ms Thái Phước Trường, lời Chúa đã ghi dấu ấn vào lòng tôi con Chúa tham dự: Sự Ngợi khen Chúa là như thế nào, lời Chúa đặc biệt  khích lệ rất nhiều cho HT An Hóa nhân kỷ niệm 80 năm thành lập HT. Chương trình được kết thúc đầy phước hạnh của Chúa sau lời cầu nguyện chúc phước của Ms Tăng Văn Hy.

Một số hình ảnh liên quan:

1e
Nhà Thờ An Hóa
2e
Ms Thái Phước Trường giảng luận
4e
Ms Phan Chí Tâm cầu nguyện đáp ứng
5e

7e
Ban Lão Niên Tôn Vinh Chúa
8e
Ban Trung Tráng Niên Tôn Vinh Chúa
9e
Ban Thanh Thiếu Niên Tôn Vinh Chúa

Huỳnh Văn Thạch (Cần Thơ)

tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like