Home 100 Năm Tin Lành VN Tin Lành Việt Nam Và Thần Linh Sự Sống

Tin Lành Việt Nam Và Thần Linh Sự Sống

by Ban Biên Tập
30 đọc


    Tin lành được truyền đến Việt Nam vào dầu thế kỷ 20 (1911-2011) đến nay đã tròn 100 năm (chưa kể Giáo Hội Công Giáo đã có mặt tại Việt Nam từ trước đó). Thật quá muộn cho Đông Dương trên bản đồ thế giới. Tôi gẫm nghĩ lại xem: 100 năm trước có bao nhiêu người đã từng nghe đến Tin lành mà còn sống đến ngày hôm nay? Và bây giờ, 100 năm qua, có bao nhiêu người còn lại có mặt trong ngày vui trọng đại mừng Lễ Kỷ Niệmg lớn lao này? Và 100 năm sau nữa, kể cả tôi, ai sẽ còn có mặt để dự lễ kỷ niệm…”200 năm”? Rồi thêm 100 năm nữa và 100 năm sau nữa…? Tôi không thể biết được những ai, những con người nào được nghe đến Tin lành và có mặt trong đoàn người đổ về Đà Nẵng sau này, cái nôi của Tin Lành Việt Nam? Chừng ấy những câu hỏi sinh ra trong tưởng tượng. Một trăm (100) năm sau nữa, bao thế hệ con người sẽ đi qua, bao chứng tích của lịch sử sẽ phai tàn… và “Tin lành này về Nước Đức Chúa Trời” (Mat vẫn sẽ còn được giảng ra trên khắp đất nước Việt Nam chúng ta (nếu Chúa Giê-xu chưa trở lại)).

     Thế hệ của chúng ta hôm nay, chắc chắn sẽ không có mặt trong đoàn dân sự Chúa 100 năm sau nữa,và có lẽ con cháu chúng ta cũng vậy. Một trăm năm sau nữa sao mà xa vời đến thế! Nhưng, vẫn có một Đấng trước đây nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm qua vẫn có mặt cho đến đời đời  vẫn đang chứng kiến Tin lành đến và ở lại với Việt Nam. Đấng ấy không hề chết, Đấng ấy là Đấng sống, đi giữa dân sự Tin lành cho đến ngày tận chung thế giới. Đấng ấy là Đức Thánh Linh Sự Sống, từ muôn ngàn năm qua, là Thần Linh của Chúa Giê-xu, Đấng sống với Hội Thánh, kiện toàn Hội Thánh và dân sự Ngài trong cõi lịch sử nhân loạị.

     Tôi nhắm mắt lại, rồi thử hình dung ra viễn cảnh sau 100 năm nữa, lúc ấy “Tin Lành tại Việt Nam” sẽ là…

TIN LÀNH ĐẾN VIỆT NAM QUA CHÚA GIÊ-XU PHỤC SINH

     Tin Lành tại Việt Nam là những hình ảnh sống động mang chân dung của Chúa Giê-xu sống trong mỗi người Tín hữu Cơ-Đốc qua “Thần Linh của Thánh Đức”, để tiếp tục sống và dâng hiến cuộc đời mình hầu việc cho Chúa Phục sinh, và mong chờ một ngày kia sẽ gặp lại Chúa Phục sinh của mình. Chúng ta là những-Đốc nhân đang mang lấy “Linh” Chúa Giê-xu Phục sinh trong đời sống mình, chúng ta phải duy trì Sự Sống Phục sinh ấy bằng một đời sống trưởng thành, nên Thánh, “Tầm thước vóc giạc của Đấng Christ trong đời Tin Đạo của mỗi người“ (Êph. 4:13) đối với đồng bào, dân tộc Việt Nam chúng ta. 


Nguyện lửa phấn hưng đến với dân tộc Việt Nam

     Nếu chúng ta chỉ là những người “theo“ Chúa Giê-xu bình thường như mọi người khác, và không có gì đặc biệt cả, thì chưa thể gọi là “Cơ-Đốc nhân“ được (xem CVSĐ. 11:26b xảy ra sau Chúa Phục sinh). Bằng chứng là lúc Chúa Giê-xu bị treo lên cây gỗ, các môn đồ Ngài chạy tán loạn, mỗi người mỗi nơi vì sợ hãi khi thấy Thầy của mình bị bắt và bị nhục hình đến như vậy, duy nhất một môn đồ có mặt trong buổi chiều hành hình hôm ấy dưới chân thập tự giá là môn đồ Giăng và bà Ma-ri cùng các phụ nữ khác… (Giă. 19:26). Nếu là chúng ta chưa có Linh Sự Sống Phục sinh của Đấng Christ, chỉ là những người “theo Đạo” thì khi gặp khó khăn, bắt bớ xảy đến chúng ta cũng “bỏ chạy” như các môn đồ của Ngài khi xưa mà thôi! Tin Lành Việt Nam không phải là những người như thế!


TIN LÀNH TẠI VIỆT NAM SỐNG BỞI ĐỨC THÁNH LINH SỰ SỐNG

     Sự sống của chúng ta mỗi ngày thể nào thì Linh Sự Sống Chúa Phục sinh cũng phải được phát huy mỗi ngày thể ấy (Luc. 9:23). Chúng ta không được phép an vị, tự hào chỉ với một chút ý thức hoặc mang tiếng là Cơ-Đốc nhân của Chúa Giê-xu bằng một cuộc đời  kém cỏi, không trưởng thành thuộc linh, không kết quả, không sinh Bông trái của Linh Sự Sống thì làm sao xứng đáng được với Đấng đã Phục sinh đối với mình? Nhưng“anh em đã nhận lấy Đấng Christ thể nào, thì hãy bước đi với Ngài thể ấy “ (Côl. 2:6).

     100 năm trước, các bậc tiền nhân đã sống và chết cho Đấng Sống vĩ đại là Chúa Giê-xu Christ như thế nào? Phải chăng những gian nan, bắt bớ, tù đày, chiến tranh, đàn áp, bị nghi kỵ, bị dèm pha, bị vu oan, bị bạc đãi v.v… có làm nhụt chí người tin theo Chúa Giê-xu không? Có và không!

     Có! Khi người tin Đạo chỉ là những người “theo” Đạo giống như các môn đồ Chúa Giê-xu khi xưa. Họ đã chạy toán loạn trong nỗi sợ hãi cùng cực từ đêm vườn Ghestsemanea, để rồi thất vọng khi nhìn thấy Thầy của mình bị đối xử như một tên cướp. Họ ngã quỵ trong đau đớn ê chề, không còn chút sự sống nào đối với Thầy của mình nữa để rồi rủ nhau đi đánh cá, trở lại đời sống cũ mà dường như chưa hề biết Thầy của mình là Chúa như họ đã từng xưng tụng khi lúc sinh thời (lời xưng nhận của Phi-e-rơ trong Math. 16:16). Chúng ta cũng có những con người đã từng có một thời sống chết với Tin Lành, nhưng đã làm bạn với “Tin dữ” chỉ mảy may trong phút chốc, vì họ không còn tin nơi Chúa Sống của họ nữa. Ở Việt Nam này đã có nhiều con người như thế, cũng giống như nhiều người trong đoàn dân đông theo Chúa Giê-xu để rồi lại quay lưng đòi đóng đinh Ngài lên cây gỗ.

     Không! Khi người tin Đạo không phải là những người “theo” Đạo. Họ biết và tin Chúa Giê-xu, dù ở trong lúc nguy nan, họ vẫn đứng lại để đương đầu với mọi gian nan, thử thách. Họ muốn làm anh hùng đức tin ư? Phải lắm, anh hùng chẳng bởi gươm giáo, hay bởi hòn tên mũi đạn mới là anh hùng. Anh hùng bằng sự đánh đổi mạng sống của mình cho lao tù, bắt bớ, cho dèm pha, cho vu khống, sự chết là giá cuối cùng họ chấp nhận mà không hề làm nao sờn đức tin nơi Chúa Giê-xu Sống trong họ. Tại sao lại có những con người anh hùng như thế. Không có gì khó hiểu cả. Chỉ bởi họ có Linh Sự Sống của Chúa Sống sống trong họ, sống cùng họ, sống với họ. Họ, là những bậc tiền nhân của Tin Lành Việt Nam đã sống bằng sự sống màu nhiệm bởi Linh Đức Chúa Trời qua Chúa Giê-xu phục sinh để chúng ta có được một gia sản 100 năm Tin lành hôm nay.


Hãy mở lòng ra để đến với Chúa

     Chúng ta nhận thấy, Tại sao có nhiều Tín hữu Cơ-Đốc không thể lấy đời sống mình làm chứng nhân tốt cho Đấng Christ được? Họ có một đời sống “què quặt“, nghèo thiếu sức mạnh từ trên cao nên không thể nói gì và làm được gì cho Chúa Sống của mình. Thiết nghĩ, Lời Đức Chúa Trời chép rằng: “Nhưng khi Đấng Yên ủi đến, Đấng mà Ta sẽ từ nơi Cha sai đến với các con, Ngài là Thần Chân lý ra từ Cha. Chính Ngài sẽ làm chứng về Ta” (Giă. 15:26),“Ngài sẽ tôn vinh Ta, Ngài sẽ lấy những gì thuộc về Ta mà công bố cho các con. Mọi đều Cha có là của Ta, nên Ta nói rằng: Ngài sẽ lấy những gì thuộc về Ta mà công bố cho các con” (Giă. 16:14-15).

     Đức Thánh Linh đóng vai trò tối quan trọng trong việc duy trì và bảo tồn Tin Lành của Ngài cho dân tộc Việt Nam chúng ta. Khi 100 năm trước, Ngài là ai? Rồi 100 năm qua chúng ta đã biết Ngài. Và 100 năm sau nữa. Ngài vẫn tồn tại, vẫn vững vàng có mặt trên đất nước này. Bạn và tôi đừng “đi theo” Đạo mà hãy “sống và làm theo” Đạo. Chân lý màu nhiệm và thực tế đó đã chứng minh cho bao thế hệ đi qua trong suốt chiều dài lịch sử 100 năm Tin Lành tại Việt Nam này. Chẳng hề có hoa hồng trong lối đi của Tin Lành Việt Nam khi đến và khi đã có mặt tại quê hương chúng ta. Cũng chẳng hề có lấy nhiều niềm vui còn ít hơn bao nỗi buồn của dân tộc mà Tin Lành cũng cùng chịu chung số phận với đồng bào của chúng ta. Nhưng Đức Thánh Linh Sự Sống vẫn Sống, để từ đó người Việt Nam “nhìn thấy” Tin Lành mà mau chạy đến với Chúa Giê-xu.

Chúa Giê-xu ơi, con khát khao Ngài

       Đức Thánh Linh ngự bên trong chúng ta, chính Ngài là Đấng làm chứng, Ngài sẽ lấy đều thuộc về Chúa Sống để dạy chúng ta làm chứng cho Chúa Sống của mình., chính Ngài sẽ làm sáng Danh Chúa Sống, là Đấng Christ Phục sinh. Kinh Thánh xác nhận như vậy để chúng ta nhìn ra vấn đề: tại sao chúng ta không thể có một đời sống làm chứng cho Chúa Giê-xu Sống của mình được! Nếu không có Linh Sự Sống làm chứng cho Đấng Sống thì chúng ta không thể làm chứng cho ai được, đó là đều chắc chắn tại sao Tin Lành chưa thể truyền đến hết dân tộc Việt Nam này.


Những tấm lòng của các bạn trẻ đang đến với Chúa

     Bên cạnh việc Đức Thánh Linh Sự Sống làm chứng về Chúa Giê-xu qua chúng ta thì Kinh Thánh cũng dạy, chính chúng ta cũng phải làm công việc chứng nhân cho Chúa Giê-xu chứ không phải chỉ ngồi đó mà thụ động chờ để cho Linh Sự Sống của Cha hành động, bởi chưng chúng ta là những Tín hữu Cơ-Đốc đã từng ở cùng với Chúa Phục sinh của mình từ lúc ban đầu (Giă. 15:27). Chẳng hề có ai nói rằng mình là một Cơ-Đốc nhân mà chưa có kinh nghiệm về Chúa Sống của mình, nếu chúng ta chưa thể chết được với Ngài thì cũng không thể sống được cho Ngài chí ít là một phút đồng hồ trong cuộc đời mình (Rôm. 6:8,11).  Cơ-Đốc nhân chúng ta sống để làm chứng cho Chúa Sống của mình bằng Linh Sự Sống siêu nhiên bởi Quyền năng Đức Thánh Linh sống động bên trong mỗi cuộc đời chúng ta. Mạng lệnh ấy không hề suy giảm, không hề nguội tắt bên trong mỗi con người Tín hữu Cơ-Đốc đối với đồng bào, dân tộc mình, kể từ khi nhận lãnh Tin Lành cho đến cuối cuộc đời mình.

ĐỨC THÁNH LINH VỚI TIN LÀNH VIỆT NAM 100 NĂM SAU NỮA…

      Tôi chợt thấy mình lơ lửng trong giấc chiêm bao. 100 năm sau nữa quý vị và tôi sẽ không còn có mặt trên đất nước này để lại đón chào kỷ niêm 200 năm Tin lành truyền đến Việt Nam. Nhưng 100 năm sau nữa, Đức Thánh Linh Sự Sống vẫn còn có mặt y nguyên như thuở ban đầu. Ngài sẽ được nhắc đến trong mọi sinh hoạt của Hội Thánh Chúa, trong mọi đời sống Đạo của con dân Chúa, trong các thế hệ tiếp bước theo sau và đồng bào Việt Nam của tôi vẫn nhận ra Ngài và tôn trọng Ngài. Ôi, chừng ấy thời gian đằng đẵng trôi qua, “Tin lành Việt Nam” vẫn đứng vững bởi vì Ngài là Đấng Linh Sự Sống vẫn đứng vững tại đất nước này.

       Không có điều gì lo sợ hoặc quá khủng hoảng khi tưởng tượng ra những hình ảnh tiêu cực của 100 năm sau. Con người chúng ta sẽ qua đi, mọi chính thể và thế giới này sẽ qua đi, mọi thế lực và chủ quyền của thế gian này cũng sẽ qua đi, nhưng Đức Thánh Linh là Đấng đang dẫn dắt Hội Thánh Chúa vượt qua bao thăng trầm khốn khó trong quá khứ của 100 năm trước, Ngài sẽ không bao giờ qua đi với 100 năm, 200 năm hoặc mấy trăm năm nữa về sau này… 

      Đối diện với 100 năm sau, Bạn đọc và tôi hãy thực hiện một điều: “Anh em đã nhận Đức Chúa Giê-xu Christ thể nào, thì hãy bước đi trong Ngài thể ấy“ (Côl. 2:6), “Hãy bước đi theo Thánh Linh… Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống, thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy“ (Gal. 5:25).

        Nguyện Đức Chúa Trời là Đấng ban Linh Sự Sống của Ngài để hết thảy chúng ta nhận ra được giá trị cuộc đời Cơ-Đốc của mình ngõ hầu có một đời sống Đạo tích cực hơn, kết quả hơn cho 100 năm sau nữa… Hãy sống vì Đấng đã ban sự sống trên hết thảy chúng ta. A-men !

Chú thích:

– Bài viết cũ (Đức Thánh Linh Sự Sống) viết từ năm 2009, đã đăng trên tinlanh.ru được chỉnh sửa và viết mới lại nhân dịp “Kỷ niệm 100 năm Tin lành truyền đến Việt Nam”.

–  Cụm từ “Tin Lành Việt Nam” trong bài viết này mang ý nghĩa là mọi hệ phái Tin lành Việt Nam nói chung. 

Nguyễn Minh

Ảnh: Hoithanh.com

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com


                         

Bình Luận:

You may also like