Home Văn Nghệ Theo Chúa

Theo Chúa

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

1.THEO CHÚA

Bao nhiêu năm tháng theo Ngài

Đời con sung sướng chẳng ai so bằng

Dù đời gặp cảnh khó khăn

Dựa nương nơi Chúa băn khoăn không màn

Dù cho gặp lắm nguy nan

Có Cha che chở hiên ngang trong đời

Dù cho hoàn cảnh đổi dời

Lòng con vẫn mãi suốt đời theo Cha

 

2.YÊU THƯƠNG THA THỨ CÔNG MINH

Trong đời lắm cảnh hư không

Ra đi con quyết mãi không quên lời

In sâu trong trí đời đời

Nguyện luôn suy gẫm bao lời Chúa khuyên

Hằng đem lời Chúa rao truyền

Lẽ thật sự sống y nguyên đời đời

Êm lặng mà giữ lấy lời

Chúa ban ơn phước nơi nơi trong đời

Ông, bà, anh, chị, em ơi

Nay mau tin Chúa cho đời đẹp tươi

Ngẫm suy các sự ở đời

Hiện đang nghiệm ứng bao lời Thánh Kinh

Uy quyền của Chúa quang vinh

Yêu Thương, Tha Thứ, Công Minh là Ngài.

 

3. BỞI TÌNH YÊU THƯƠNG

Mỗi sáng lại được mới luôn

Do nơi tay Chúa luôn luôn giữ gìn

Ngắm xem mọi vật hữu tình

Chẳng bởi quyền thế bởi tình yêu thương.

Công Huy (Đồng Tháp)

tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like