Home Video Khi chúng ta cầu nguyện thì phép lạ sảy ra.

Khi chúng ta cầu nguyện thì phép lạ sảy ra.

by Ban Biên Tập
30 đọc

Khi chúng ta cầu nguyện thì phép lạ sẽ sảy ra, Trong năm 2017 ở tạ Việt Nam diễn ra sự kiện lịch sử Festival Yêu Hà Nội thì ở đâu đó trên Thế giới Chúa cũng đang làm điều tương tự ở Trung Đông. Sheikupura Prayer Festival diễn ra ở trung đông có vô số người trở lại với Chúa và được kinh nghiệm phép lạ về sự chữa lành của Chúa.

Bình Luận:

You may also like