Khi chúng ta cầu nguyện thì phép lạ sẽ sảy ra, Trong năm 2017 ở tạ Việt Nam diễn ra sự kiện lịch sử Festival Yêu Hà Nội thì ở đâu đó trên Thế giới Chúa cũng đang làm điều tương tự ở Trung Đông. Sheikupura Prayer Festival diễn ra ở trung đông có vô số người trở lại với Chúa và được kinh nghiệm phép lạ về sự chữa lành của Chúa.

Bình Luận: