Home Video Chúa là tốt lành tại sao lại vẫn có sự đau khổ và những điều xấu xa

Chúa là tốt lành tại sao lại vẫn có sự đau khổ và những điều xấu xa

by Ban Biên Tập
30 đọc

Có nhiều bạn thắc mắc và đặt câu hỏi đến hoithanh.com rằng: “Nếu Chúa là tốt lành tại sao thế giới lại đầy sự xấu xa như vậy?’ thì đây chính là câu trả lời cho bạn. Mặc dù những sự lựa chọn sai khiến loài người nhận những hậu quả đau thương, Nhưng Đức Chúa Trời quá yêu loài người, Ngài không muốn loài người phải chết mất, Nên Chúa đã sai con một của Ngài là Chúa Jesus xuống thế gian để cứu chuộc những tội lỗi của bạn. Để tiếp nhận sự cứu rỗi bạn chỉ cần đầu phục Chúa và mời Ngài bước vào đời sống mình, để Ngài làm cứu Chúa và chủ đời sống bạn, Như vậy bạn sẽ kinh nghiệm được tình yêu thương cùng chương trình tốt đẹp của Ngài dành trên đời sống bạn. Nguồn: Doulos Iesou Christou

Bình Luận:

You may also like