Home Uncategorized NHỮNG GIỌT NƯỚC MẮT

NHỮNG GIỌT NƯỚC MẮT

by Thuy shalom
30 đọc

Nếu dân Ta, là dân được gọi bằng danh Ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt Ta và từ bỏ con đường gian ác, thì từ trên trời Ta sẽ lắng nghe, tha thứ tội lỗi họ và chữa lành đất nước họ. (2 Sử-ký 7:14)

Tôi đã thấy nước mắt lăn trên má,
Anh chị em đang cầu nguyện vang lừng.
Cho Việt Nam có một cuộc phấn hưng ,
Cho dân tộc tràn linh ân cứu rỗi.

Tôi đã thấy tín nhân vùng Hà Nội,
Đã cúi đầu khóc lóc cho Việt Nam.
Họ trông mong một việc mới Chúa làm,
Cơn mưa lớn tuôn tràn trên đất Việt .

Tôi đã nghe lời kêu vang khẩn thiết,
Của cụ già, của bạn trẻ thanh niên.
Vừa đưa tay trong nước mắt khẩn nguyền,
Xin gió mạnh Chúa Thánh Linh tràn tới .

Tôi thấy những Mục Sư ăn năn tội,
Đang cúi đầu, xin lỗi, tha thứ nhau.
Họ choàng tay qua nước mắt niềm đau,
Hạ mình xuống trong cảm thông hiệp nhất.

Giọt nước mắt nhiệm mầu trong thổn thức,
Đẹp lạ lùng, thật quí trọng dường bao.
Tôi nhìn xem lòng cảm đông dâng trào,
Muốn cùng khóc, cùng choàng tay với họ.

Cảm ơn Chúa, lòng xót thương bày tỏ,
Trong hai ngày cuộc truyền giảng phúc âm.
Gần 8000 người tin Chúa dự phần,
Vương Quốc Thánh trong mừng vui sống động.

Con ao ước quyền năng Ngài mở rộng,
Bởi linh quyền giọt nước mắt thăng hoa.
Tụ thành mây, cơn mưa lớn xảy ra ,
Làm ướt sủng cả non sông đất Việt.

Giọt nước mắt, đựng vào ve thánh khiết ,
Để trên trời cho dân thánh ngưỡng trông.
Cho thiên binh, thiên sứ cũng chạm lòng,
Ơn thương xót, nhân từ Ngài quá lớn.

THANH HỮU
Tháng 12 năm 2017

Bình Luận:

You may also like