Home Dưỡng Linh Ngày 22 – Nhận Biết Thẩm Quyền Của Đức Chúa Trời

Ngày 22 – Nhận Biết Thẩm Quyền Của Đức Chúa Trời

by SU Việt Nam
30 đọc

Khi Mi-ri-am và A-rôn nói nghịch cùng Môi-se và tranh giành quyền lực của ông, Đức Chúa Trời đã giáng sự trừng phạt trên Mi-ri-am. Tuy nhiên, Ngài nghe lời cầu thay của Môi-se cho Mi-ri-am, và sớm phục hồi bà.

Dân Số Ký 12:1-16

1 Mi-ri-am và A-rôn nói hành Môi-se về người nữ Ê-thi-ô-pi mà ông đã cưới vì ông đã cưới một người Ê-thi-ô-pi làm vợ. 2 Hai người nói rằng: “Đức Giê-hô-va chỉ phán qua Môi-se thôi sao? Không phải Ngài cũng phán qua chúng ta nữa sao?” Đức Giê-hô-va nghe điều đó. 3 Môi-se là người rất khiêm hòa, khiêm hòa hơn hết mọi người trên thế gian. 4 Thình lình Đức Giê-hô-va phán với Môi-se, A-rôn và Mi-ri-am rằng: “Cả ba người hãy đến Lều Hội Kiến.” Vậy là cả ba đều đi. 5 Đức Giê-hô-va ngự xuống trong trụ mây đứng tại cửa Lều Hội Kiến rồi gọi A-rôn và Mi-ri-am. Khi hai người đến, 6 Ngài phán: “Hãy lắng nghe lời Ta.

Khi có một nhà tiên tri ở giữa các con

Thì Ta là Đức Giê-hô-va sẽ hiện ra với người ấy trong khải tượng

Và phán với người ấy trong giấc chiêm bao.

7 Nhưng với đầy tớ Ta là Môi-se thì không giống như vậy.

Người thật trung tín trong cả nhà Ta.

8 Ta nói chuyện với người miệng đối miệng một cách rõ ràng, không lời bí ẩn

Và người thấy hình dạng Đức Giê-hô-va.

Vậy tại sao các con không sợ mà nói hành đầy tớ Ta là Môi-se?” 9 Cơn thịnh nộ của Đức Giê-hô-va nổi phừng lên với hai người và Ngài lìa khỏi họ.

10 Khi đám mây lìa khỏi Lều Hội Kiến thì Mi-ri-am bị phong hủi trắng như tuyết. A-rôn quay về phía Mi-ri-am và thấy bà đã mắc bệnh phong hủi. 11 A-rôn nói với Môi-se: “Ôi, chúa tôi, xin đừng trừng phạt chúng tôi về tội lỗi mà chúng tôi đã phạm cách dại dột. 12 Xin chớ để nàng như một hài nhi sảo thai, da thịt đã bị thối rữa hết phân nửa.” 13 Môi-se kêu cầu Đức Giê-hô-va rằng: “Đức Chúa Trời ôi! Xin chữa lành cho nàng!”

14 Đức Giê-hô-va phán với Môi-se: “Nếu cha nàng phỉ nhổ trên mặt nàng, không phải nàng chịu xấu hổ trong bảy ngày sao? Nàng phải bị giữ ngoài trại quân trong bảy ngày, sau đó nàng sẽ được nhận vào lại.” 15 Như vậy, Mi-ri-am bị giữ ngoài trại quân trong bảy ngày. Dân chúng không ra đi cho đến khi Mi-ri-am được nhận vào trại quân. 16 Sau đó, dân chúng từ Hát-sê-rốt ra đi và đóng trại trong hoang mạc Pha-ran.

Suy ngẫm và hiểu

Mi-ri-am và A-rôn đã thách thức sự lãnh đạo của Môi-se qua sự ganh tị. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời đã bảo vệ Môi-se bằng cách xác nhận rằng Môi-se là một đầy tớ đặc biệt, người mà Ngài trò chuyện mặt đối mặt, không giống như các tiên tri khác (c.1-8). Sau đó, Đức Chúa Trời trừng phạt Mi-ri-am, người đã coi thường thẩm quyền của Môi-se, bằng bệnh phung. Thấy vậy, A-rôn ngay lập tức quay khỏi tội lỗi và tìm sự tha thứ của Môi-se. Đáp lại, Môi-se cầu nguyện với Đức Chúa Trời cho Mi-ri-am được lành (c.11-16). Đây là một sự kiện quan trọng dạy chúng ta rằng Đức Chúa Trời xử lý sự bất tuân đối với các lãnh đạo của cộng đồng, điều không đơn thuần là vấn đề nhỏ trong gia đình.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.1-2 Mi-ri-am và A-rôn tranh luận rằng họ phải có quyền sử dụng thẩm quyền như Môi-se, vì họ cũng đã nhận được lời Chúa. Thẩm quyền của người lãnh đạo không phải là điều có thể được phân chia qua việc thương lượng giữa con người, nhưng là điều được ban cho bởi quyền tối thượng của Đức Chúa Trời. Vì Mi-ri-am và A-rôn không biết điều này, họ chống đối thẩm quyền của Đức Chúa Trời và thèm muốn vị trí của Môi-se. Tội lỗi được định để phát triển trong sự ngu dại và ganh tị. Chúng ta hãy nhìn lại để xem xem liệu có ai mà chúng ta đố kỵ, hay có vị trí nào mà chúng ta thèm muốn hay không.

C.3 Môi-se vẫn yên lặng và khiêm nhường, ngay cả khi ông bị anh và chị thuộc linh của mình sỉ nhục và vu khống. Chẳng có ai có thẩm quyền lớn hơn Môi-se, nhưng cũng chẳng có ai khiêm nhường hơn ông. Điều này là có thể vì Môi-se đã đặt niềm tin của mình nơi Đức Chúa Trời.

Tham khảo

12:1-16 Sự khác biệt của Môi-se. Sau khi những lời chống đối của dân chúng, thậm chí có một thách thức đau đớn hơn đối với thẩm quyền của Môi-se. Anh A-rôn của ông, là thầy tế lễ thượng phẩm, và chị Mi-ri-am, một nữ tiên tri (Xuất Ai Cập Ký 15:20), tranh giành vị trí đặc biệt của ông. Lại một lần nữa, những nhận xét ban đầu của họ, việc liên quan đến người vợ xứ Cút của Môi-se chỉ là vỏ bọc cho lời phàn nàn thật sự của họ: Đức Giê-hô-va chỉ phán qua Môi-se thôi sao? (câu 2)

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin hãy giúp chúng con nhận biết thẩm quyền được Ngài thiết lập, và tin Ngài giải quyết những quan niệm sai lầm và những lời nói bất công.

Đọc Kinh Thánh trong năm: I Sa-mu-ên 27-29

Bình Luận:

You may also like