Home Văn Nghệ Bài Ca Phục Sinh

Bài Ca Phục Sinh

by Hồ Galilê
30 đọc

Con viết một bài ca

Từ nơi phần mộ trống

Lời yêu thương ước mộng

Chúa sống trong lòng nầy.

***

Hang đá lạnh hồn đây

Tinh sương chim thức dậy

Nụ hoa nhú cành cây

Mừng ngày Chúa phục sinh.

***

Bài ca vui tâm linh

Hiển vinh Chúa trên trời

Tung then nơi âm ti

Ta đi giữa ngục tù.

***

Lòng hân hoan muôn thu

Giê su sống hiện giờ

Xóa lòng nhơ cuồng si

Ngài từ bi trị vì.

***

Đây bài ca trường hy

Phục sinh Chúa diệu kỳ

Tử biệt cùng sinh ly

Lui đi ngày phục sinh.

***

Phục hoạt linh, hồn, thân…

Ngày Thần nhân hồi qui

Tử kỳ vô quyền thi

Ngài sống để trị vì.  

***

Ngồi bên Cha toàn tri

Ban Thần linh gìn ta

Thay sầu bi lời ca

Khải hoàn rộn nhà Cha.

***

Phục sinh ôi vui quá!

Truyền rao Tin Lành ra

Giê su sống hiện rày

Vui mừng thay mọi nơi!

***

Hãy để lòng sầu vơi!

Bạn ơi! đừng chán nữa

Tiếp nhận hồng ơn Cha

Để lời ca vang xa.

***

Phục sinh khải hoàn ca

Chim hoa rộn lòng ta

Bài thơ yêu thiết tha

Thành bài ca Phục sinh.

Hồ Thi Thơ – Mùa Phục Sinh 2017

Bình Luận:

You may also like