Home Uncategorized ÂN ĐIỂN

ÂN ĐIỂN

by Debbie Thủy
30 đọc


Hội thánh Cơ- rết là một Hội thánh có khá nhiều nan đề. Sống vô kỷ luật, tham lợi thấp hèn, dạy những điều không nên dạy, gây đổ vỡ nhiều gia đình. Nói dối, hung bạo, ham ăn và lười biếng. Phụ nữ lớn tuổi ngồi lê nói xấu, lại còn nghiện rượu nữa. Họ tự nhận mình là người biết Đức Chúa Trời nhưng việc làm của họ lại chối bỏ Ngài, sống băng hoại.
Nan đề quá lớn mà nhân sự lại thiếu trầm trọng. Phao Lô gửi thư cho Tít để hướng dẫn Tít cách chọn người lãnh đạo.
Người lãnh đạo phải là người không chê trách được, được dân sự yêu mến. Một chồng, một vợ. Con cái phải tin Chúa, không bị tố cáo là phóng đãng hay vô kỷ luật, người đó không được kiêu căng, nóng tính, không nghiện rượu, không hung bạo, không tham lợi bất chính. Trái lại phải hiếu khách, yêu mến làm việc lành, chính trực, thánh khiết, tự chủ, giữ vững lời Chúa và dùng lời đó dạy dỗ lại dân sự cũng như phản bác những kẻ chống đối.
Mục sư là người quản lý nhà của Đức Chúa Trời, người dẫn dắt dân sự, là tấm gương cho dân sự noi theo.
Mục đích của Hội Thánh là để đem những người được chọn đến đức tin và sự hiểu biết lẽ thật, và lẽ thật đó là ân điển cứu chuộc của Chúa dành cho chúng ta, những kẻ không xứng đáng nay được sự sống đời đời.
Ân điển đó dạy chúng ta từ bỏ sự không tin kính và tình dục thế gian để sống một cách tiết độ, công chính và nhân đức trong đời này.
Ân điển đó dạy chúng ta rằng Chúa Giê-Xu Đấng đã hi sinh vì chúng ta, để chuộc chúng ta khỏi mọi gian ác, tinh luyện chúng ta thành một dân thuộc riêng về Ngài là dân sốt sắng làm các việc lành.
Chúng ta được cứu chẳng phải bởi việc công chính mình đã làm nhưng bởi lòng thương xót của Chúa để rồi lòng thương xót đó đầy tràn trong chúng ta khiến chúng ta cứ chuyên tâm làm việc lành, sống một cuộc đời kết quả.
Chúng ta vốn là những tội nhân đáng ghét, từng luông tuồng, ngu muội, không vâng phục, bị lừa dối, nô dịch cho đủ thứ dục vọng và lạc thú, sống trong sự gian ác, ghen tị, coi thường chính mình và người khác. Nhưng bởi lòng nhân từ và khoan dung của Chúa chúng ta đã được cứu, được chuộc khỏi mọi sự gian ác, được tinh luyện thành một dân thuộc riêng về Ngài là dân sốt sắng làm các việc lành.
Thật vậy, chúng ta được cứu chẳng phải bởi làm việc lành nhưng chúng ta trở nên sốt sắng làm việc lành bởi Đấng Nhân Lành đang ở trong chúng ta.
Debbie Thuỷ

Bình Luận:

You may also like