Home Văn Nghệ Xuân Ngợi Ca

Xuân Ngợi Ca

by Hồ Galilê
30 đọc

 

 

Hồn ta hỡi, hãy ngợi ca Thượng Đế!

Toàn tâm thân, hãy chúc tụng Danh thánh Ngài

Hồn ta hỡi, hãy ngợi ca Thượng Đế!

Đừng quên các công việc Ngài làm cho ta!

Mọi tội lỗi tôi Chúa tha thứ cả,

Mọi bệnh tật tôi Chúa đã chữa lành.

Chúa cứu tôi khỏi chốn diệt vong,

Bác ái nhân từ Chúa phủ che tôi,

Ngài cho đời tôi tràn đầy hạnh phúc,

Phục hồi tuổi xuân, trẻ như phụng hoàng.

Thi Thiên 103:1-5 (Bản Diễn ý)

 

 

I/

 

 Xuân đã về đây với đất trời

U   U buồn chi nữa các bạn ơi!

   Âm vang nhịp sống rộn tiếng cười

N   Ngàn hoa nở rộ… Xuân khoe sắc.

 

N   Ngợi khen Tạo hóa – Đấng diệu kỳ!

G   Gầy dựng thế gian công việc Chúa

Ơ   Ơn lành tha tội, bệnh lùi xa…

I   Im lặng sao đành… Ta tụng ngợi.

 

C   Chúc tán Danh Ngài khắp mọi nơi

A   An tâm, xác tín đến muôn đời.

 

 

 

 

 

 

II/

 

X   Xuân đã về đây… Xuân tuyệt vời!

U   Uống, ăn, làm việc vì vinh hiển

   Ân điển cao vời, Chúa đoái thương

N   Nâng đỡ tôi khi lúc lạc đường.

 

N   Nhân từ, bác ái cội yêu thương

G   Giải cứu tôi đang lúc đoạn trường

Ơ   Ơn lớn từ Trời ban hạnh phúc

 I   I như tuổi trẻ – Phụng hoàng bay.

 

C   Ca khen, chúc tụng… Xuân viên mãn!

A   Am tường ơn Chúa – Đấng kỳ hy.

 

 

Hồ Galilê – Xuân Đinh Dậu 2017.

 

 

Bình Luận:

You may also like