Home Tôi Viết Tình Yêu Nào?

Tình Yêu Nào?

by Hồ Galilê
30 đọc

 

 

 

Tình yêu nào bằng tình yêu Thiên Chúa!

Bỏ ngai vàng nhung lụa đến thế gian

Tình yêu nào sánh kịp ánh vinh quang

Soi đêm tối trên đồng hoang Do Thái.

 

Tình yêu nào giục giã Chúa ngôi hai!

Trong máng cỏ nhi hài là Thượng Đế

Tình yêu nào ngôn từ khôn xiết kể

Giới hạn nào của công lệ thiên nhiên.

 

Tình yêu nào thật mầu nhiệm vô biên!

Tình yêu Chúa là con thuyền cứu rỗi

Tình yêu nào muôn đời không thay đổi

Duy chính Ngài là nguồn cội yêu thương.

 

Tình yêu nào văn chương không thể tả!

Chúa vì người đền trả tội năm nao

Tình yêu nào dẫu của cải hầu bao

Không đổi được tình chứa chan cứu độ.

 

Tình yêu nào để muôn dân hội ngộ!

Triệu triệu người đâu thẹn hổ danh Cha

Tình yêu nào Cơ đốc vẫn giảng ra

Vì giáng sinh là phép màu nhập thể.

 

Tình yêu nào hằng còn thủa sáng thế!

Bạn mở lòng đón Chúa tể hôm nay

Tình yêu nào chỉ có một không hai

Hãy nhận lãnh ngày mai đâu còn nữa.

 

Tình yêu nào bạn bâng khuâng lần lữa!

Chần chờ chi lời hứa đã tỏ bày

Tình yêu nào khiến Chúa chết lạ thay

Trên thập giá giữa trưa hè nắng rát.

 

Tình yêu nào bàng bạc đến hôm nay!

Hai nghìn năm như một ngày với Chúa.

Tình yêu nào trong uy quyền chói lọi

Chúa sống rồi hủy hoại phá âm ti.

 

Tình yêu nào trang Thánh sử còn ghi!

Giê-su tiếp người nhu mì thống hối.

Tình yêu nào dành cho người ô tội

Huyết con Trời rửa sạch gội lòng nhơ.

 

Tình yêu nào cho thời gian muôn thuở!

Chẳng đổi dời tình Chúa vẫn nguyên y

Tình yêu nào chứa đựng Đấng kỳ hy

Bằng tình yêu diệu kỳ ơn Cứu Chúa.

 

Hồ Thi Thơ – Giáng Sinh 2016.

 

 

Bình Luận:

You may also like