Home Dưỡng Linh Ngày 19 – Hậu Quả Của Sự Bất Tuân (1)

Ngày 19 – Hậu Quả Của Sự Bất Tuân (1)

by SU Việt Nam
30 đọc

Dân Y-sơ-ra-ên sẽ phải chịu sự đoán phạt, nếu họ bất tuân lời Đức Chúa Trời. Nếu họ không quay trở lại, thậm chí sau khi sự đoán phạt bắt đầu, họ sẽ phải nhận sự đoán phạt tiếp theo và khủng khiếp hơn.

Lê-vi Ký 26:14-26

14 ‘Nhưng nếu các con không nghe Ta, không làm theo các điều răn nầy, 15 khước từ mệnh lệnh Ta và tâm hồn các con chán ghét luật lệ Ta để không làm theo những điều răn và phá vỡ giao ước của Ta, 16 thì Ta sẽ làm những điều nầy cho các con: Ta sẽ giáng trên các con nỗi kinh hoàng, bệnh lao phổi và bệnh sốt làm cho mắt các con mờ đi và tâm hồn héo hon. Các con sẽ hoài công gieo giống vì quân thù sẽ ăn hết. 17 Ta sẽ nổi giận cùng các con, các con sẽ bị quân thù đánh bại; những kẻ thù ghét các con sẽ thống trị các con và các con sẽ chạy trốn dù không ai đuổi theo cả.

18 Nếu đến vậy mà các con vẫn không chịu nghe Ta, thì Ta sẽ vì tội lỗi các con mà trừng phạt các con gấp bảy lần 19 và bẻ gãy tính kiêu hãnh về sức lực của các con. Ta sẽ làm cho trời của các con cứng như sắt và đất trơ như đồng; 20 năng lực của các con sẽ tiêu hao vô ích, đất không sinh sản hoa màu, cây cối không ra trái.

21 Nếu các con vẫn chống lại Ta và không muốn nghe Ta thì Ta sẽ vì tội lỗi các con mà giáng tai ương gấp bảy lần nữa. 22 Ta sẽ sai thú dữ đến và bắt con cái của các con đi, tiêu diệt gia súc và làm cho dân số giảm xuống để đường sá trở nên hoang vắng.

23 Sau những việc như thế mà các con vẫn không trở lại với Ta, vẫn tiếp tục chống lại Ta, 24 thì Ta cũng sẽ chống lại các con, chính Ta sẽ vì tội lỗi các con mà giáng tai ương trên các con gấp bảy lần nữa. 25 Ta sẽ đem gươm giáo đến trên các con để báo trả tội bội ước của các con. Khi các con hội họp trong thành thì Ta sẽ giáng dịch bệnh trên các con và các con sẽ rơi vào tay kẻ thù. 26 Khi Ta cắt nguồn cung cấp lương thực thì mười phụ nữ sẽ nướng bánh chung một cái lò và cân bánh chia phần; các con sẽ ăn mà không no.

Suy ngẫm và hiểu

Sự đoán phạt phải chịu bởi sự bất tuân đối lập một cách hoàn toàn với phước được vui hưởng là kết quả của sự vâng lời. Nếu dân Y-sơ-ra-ên coi thường lời của Đức Chúa Trời, các tầng trời đổ mưa xuống sẽ đóng chặt các cửa và đất đai sẽ bị khô hạn và bị hủy hoại. Dân tộc đã từng được tràn đầy sự bình an, sẽ trở thành một quốc gia bất ổn phải trốn chạy, thậm chí cả khi không ai đuổi theo. Lời hứa về sự dư dật và sự thịnh vượng theo giao ước ban cho Áp-ra-ham sẽ bị mất đi. Xứ từng được đảm bảo, thậm chí họ ăn no nê, sẽ không bao giờ khiến họ được no và nó sẽ trở thành một nơi các kẻ thù quấy rối (c. 14-26).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

14-23 Đức Chúa Trời trừng phạt những kẻ chống đối và bất tuân. Điều này không chỉ đơn giản là sự trừng phạt, nhưng mà là một cách kỷ luật Đức Chúa Trời sử dụng để đưa dân Ngài quay trở lại con đường đúng đắn. Tuy vậy, nếu những kẻ bị trừng phạt, vẫn không quay trở lại khỏi những đường lối ngu dại, và tiếp tục chống nghịch Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời sẽ giáng xuống sự đoán phạt, thậm chí khắc nghiệt hơn. Liệu có những nơi tội lỗi nào bây giờ chúng ta chúng ta phải đứng lên và tránh xa trước khi Đức Chúa Trời từ bỏ chúng ta, hay không?

Ngài ban cho tôi bài học gì?

26 Những thứ như, thức ăn, của cải vật chất và tiếng tăm không thể thỏa mãn chúng ta hoàn toàn. Chúng ta chỉ có thể sống đời sống thực sự hạnh phúc, khi Đức Chúa Trời hướng mặt chiếu sáng của Ngài về phía chúng ta. Hãy tập chú vào một mình Đức Chúa Trời, Đấng mong muốn chiếu sáng mặt Ngài trên chúng ta và ban cho chúng ta ân điển (Dân Số Ký 6:25).

Tham khảo   

26:18 Bảy lần có nghĩa là “hoàn toàn” hoặc “toàn bộ”.

Cầu nguyện: Chúa ôi, xin hãy giúp chúng con nhanh chóng tỉnh thức bằng sự cảnh báo và sự sửa phạt của Ngài, và tránh xa những nơi tội lỗi.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ma-thi-ơ 21-23

Bình Luận:

You may also like