Home Dưỡng Linh Ngày 12 – Các Tuần Lễ Và Những Tiếng Kèn

Ngày 12 – Các Tuần Lễ Và Những Tiếng Kèn

by SU Việt Nam
30 đọc

Dân Y-sơ-ra-ên giữ Lễ Các Tuần và Lễ Những Tiếng Kèn vào mùa thu, khi vụ thu hoạch đã kết thúc.

Lê-vi Ký 23:15-25

15 Các con hãy tính bảy tuần lễ trọn kể từ ngày sau ngày sa-bát tức là ngày dâng bó lúa với nghi thức đưa qua đưa lại; 16 vào ngày thứ năm mươi, tức là ngày sau ngày sa-bát thứ bảy, thì các con phải dâng lên Đức Giê-hô-va một tế lễ chay mới. 17 Mỗi gia đình phải đem đến hai ổ bánh để làm lễ vật dâng theo nghi thức đưa qua đưa lại; mỗi ổ bánh được làm bằng hai ký bột mịn có pha men và nướng lên, đó là lễ vật đầu mùa dâng lên Đức Giê-hô-va. 18 Cùng với bánh, toàn thể hội chúng các con cũng phải dâng bảy chiên con một tuổi không tì vết, một con bò và hai con chiên đực làm tế lễ thiêu dâng lên Đức Giê-hô-va kèm theo tế lễ chay và lễ quán; tế lễ thiêu là tế lễ dùng lửa dâng lên, có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. 19 Hội chúng các con cũng phải dâng một con dê đực làm tế lễ chuộc tội và hai chiên con một tuổi làm tế lễ bình an. 20 Thầy tế lễ sẽ dâng lên trước mặt Đức Giê-hô-va các tế lễ đó với hai ổ bánh bằng lúa đầu mùa và hai chiên con theo nghi thức đưa qua đưa lại. Các lễ vật đó được biệt ra thánh cho Đức Giê-hô-va và được dành cho thầy tế lễ. 21 Chính ngày đó, các con phải triệu tập dân chúng lại và có cuộc hội họp thánh; không được làm bất cứ công việc thường ngày nào cả. Đây là quy định đời đời cho mọi thế hệ, tại bất cứ nơi nào các con sinh sống.

22 Khi các con gặt lúa trong đất mình thì đừng gặt đến cuối bờ ruộng, cũng đừng mót những bông lúa còn sót. Hãy để phần đó cho người nghèo và ngoại kiều. Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các con.’”

23 Đức Giê-hô-va lại phán với Môi-se: 24 “Con hãy truyền bảo dân Y-sơ-ra-ên rằng: ‘Ngày mồng một tháng bảy là ngày nghỉ cho các con, một ngày kỷ niệm với tiếng kèn thổi lên, và một kỳ hội họp thánh. 25 Các con không được làm việc thường ngày nào cả, nhưng phải dùng lửa dâng các lễ vật lên Đức Giê-hô-va.’”

Suy ngẫm và hiểu

Lễ Các Tuần là một lễ khi dân Y-sơ-ra-ên dâng một tế lễ bánh đầu tiên họ làm sau vụ thu hoạch lúa mì. Vào lúc này, họ để lại một bó lúa ngoài đồng cho người nghèo và khách ngoại bang và cũng không nhặt hết những bông rụng (c.15-22). Dân Y-sơ-ra-ên bắt đầu tháng Bảy thánh nhất, bao gồm Lễ Những Tiếng Kèn, Ngày Chuộc Tội, với tiếng kèn lớn. Tiếng kèn khiến cho dân Y-sơ-ra-ên tụ họp lại với nhau trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời, và nhớ lại giao ước họ đã lập với Ngài, họ trông đợi trong lòng những điều sẽ xảy đến trong tương lai (c.23-25).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.22 Vì lợi ích của người nghèo và khách kiều ngụ, Đức Chúa Trời phán bảo dân Y-sơ-ra-ên không gặt hết toàn bộ cánh đồng, và cũng không lượm mót những bông lúa rụng. Đây là một cách được thực hiện để nâng cao khả năng tự lập của những người nghèo, khi vẫn tôn trọng phẩm giá của họ.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.23-25 Trong thời gian Lễ Những Tiếng Kèn, dân Y-sơ-ra-ên thổi một chiếc kèn để loan báo ngày thứ nhất của tháng thứ bảy, tháng có Ngày Chuộc Tội và Lễ Lều Tạm. Tiếng kèn này sẽ vang lên một lần nữa vào ngày cuối cùng, khi Đức Chúa Jêsus quay trở lại; nó sẽ là một tiếng vang đánh dấu sự bắt đầu một lễ hội cho chúng ta, nhưng nó sẽ là một tiếng vang đánh dấu sự bắt đầu phán xét đối với kẻ ác.

Tham khảo

23:15-22 Lễ Các Tuần cũng được gọi là “Lễ Hội Mùa Thu Hoạch” (Xuất Ai Cập Ký 23:16) và “ngày của những trái đầu mùa” (Dân Số Ký 28:26). Trong Tân Ước nó được gọi là “Lễ Ngũ Tuần” (Công Vụ Các Sứ Đồ 2:1). Việc ăn mừng này nhìn nhận Chúa là Đấng cung ứng mùa thu hoạch, Đấng xứng đáng được phần đầu tiên của các nông sản.

23:23-25 Trong dịp Lễ Những Tiếng Kèn, kèn được thổi và một sự nhóm họp trang nghiêm kêu gọi dân sự chuẩn bị cho tháng thánh nhất theo lịch người Hê-bơ-rơ. Nó cũng đánh dấu việc kết thúc một năm nông nghiệp và bắt đầu một năm khác. Sau việc lưu đày ở xứ Ba-by-lôn, người Do Thái ăn mừng trong ngày này như Rốt Ha-sa-na, hoặc Ngày Đầu Năm Mới.

Cầu nguyện: Thưa Chúa, xin hãy giúp chúng con nhớ và biết ơn vì sự nhân từ của Ngài và nhìn lại những người lân cận nghèo khó của chúng con.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ma-la-chi 1-4

Bình Luận:

You may also like