Home Dưỡng Linh Ngày 06 – Tội Lỗi Và Sự Trừng Phạt (1)

Ngày 06 – Tội Lỗi Và Sự Trừng Phạt (1)

by SU Việt Nam
30 đọc

Các tội lỗi được ký thuật trong chương 20 đã được đề cập đến trong chương 18 và 19, nhưng phân đoạn này nêu cụ thể những sự trừng phạt đối với ba tội. Trên nền tảng của sự thánh khiết của Đức Chúa Trời, phân đoạn này cảnh báo chống lại những tội lỗi theo tín ngưỡng và tội lỗi về tình dục.

Lê-vi Ký 20:1-16

1 Đức Giê-hô-va phán với Môi-se: 2 “Con hãy bảo dân Y-sơ-ra-ên rằng:

‘Bất cứ người Y-sơ-ra-ên hay ngoại kiều nào cư ngụ trong xứ Y-sơ-ra-ên mà đem một trong số các con cháu mình dâng cho Mo-lóc thì chắc chắn phải bị xử tử; dân trong xứ sẽ ném đá người ấy. 3 Còn Ta, Ta sẽ không nhìn mặt kẻ ấy nữa và loại trừ nó khỏi dân tộc mình vì nó đã dâng một trong số các con cháu mình cho Mo-lóc, làm ô uế đền thánh và xúc phạm danh thánh Ta. 4 Khi kẻ ấy dâng một trong các con cháu nó cho Mo-lóc mà dân trong xứ nhắm mắt làm ngơ và không xử tử nó, 5 thì chính Ta sẽ không nhìn mặt kẻ ấy và gia tộc nó nữa, nhưng loại trừ nó và những kẻ đồng lõa khỏi dân chúng về tội thông dâm với Mo-lóc.’

6 ‘Nếu người nào hướng về đồng bóng và thầy bói mà thông dâm với chúng thì Ta sẽ đối mặt chống lại kẻ ấy và loại trừ nó khỏi dân chúng. 7 Các con hãy biệt mình riêng ra thánh và nên thánh vì Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các con. 8 Các con hãy tuân giữ và làm theo luật pháp của Ta; Ta là Đức Giê-hô-va, Đấng thánh hóa các con.’

9 ‘Người nào nguyền rủa cha mẹ mình thì phải bị xử tử. Nó đã nguyền rủa cha mẹ thì máu nó sẽ đổ lại trên nó.’

10 ‘Nếu một người phạm tội tà dâm với một người đàn bà có chồng, hay với vợ của người lân cận, thì cả người đàn ông lẫn người đàn bà đó đều phải bị xử tử. 11 Nếu người nào quan hệ tình dục với vợ của cha mình, tức là đã làm nhục cha, thì cả hai đều phải bị xử tử; máu của chúng sẽ đổ lại trên chúng. 12 Nếu người nào quan hệ tình dục với con dâu mình thì cả hai đều phải bị xử tử, chúng đã làm điều ghê tởm; máu của chúng sẽ đổ lại trên chúng. 13 Nếu một người đàn ông nằm với một người đàn ông khác như nằm với một người đàn bà thì cả hai đều phải bị xử tử, chúng đã làm một điều ghê tởm; máu của chúng sẽ đổ lại trên chúng. 14 Nếu một người đàn ông lấy cả mẹ và con làm vợ thì đó là một tội ác; cả ba đều phải bị thiêu sống để tội ác đó không tồn tại giữa các con.

15 Nếu một người đàn ông giao hợp với thú vật thì phải bị xử tử; các con phải giết con thú đó đi. 16 Nếu một người đàn bà đến gần một con thú để giao hợp với nó thì các con hãy giết người đàn bà và con thú đó đi; chúng phải bị xử tử, máu của chúng sẽ đổ lại trên chúng.

Suy ngẫm và hiểu

Thay vì giải quyết nội dung mới, chương 20 nhấn mạnh đến sự thánh khiết bằng cách lặp lại những vấn đề quan trọng đã được thảo luận trong chương 18 và 19. Trong khi chương 18 và 19 sử dụng dạng thức rõ ràng, “hãy làm…”, thì chương 20 tiếp nối dạng thức lập luận liên quan đến những tình huống cụ thể. Vì lý do này, trong chương 20, có nhiều câu dưới dạng “nếu một người…thì hãy trừng phạt họ (hoặc, “sẽ bị trừng phạt”). Điều này có thể là một sự đề cập đến việc cách mà Đức Chúa Trời khiến dân Ngài nên thánh, và nếu những người không tuân theo sự thánh khiết của Đức Chúa Trời, họ sẽ không thể tránh khỏi cơn thịnh nộ của Ngài (c.1-16).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.3-6, 17-18 Đức Chúa Trời không phớt lờ những tội lỗi gớm ghiếc, những điều diễn ra giữa vòng dân sự của Ngài, nhưng Ngài can thiệp một cách tích cực và sửa phạt. Chỉ khi chúng ta nhận biết sự công bình và sự phán xét của Đức Chúa Trời một cách đúng đắn, chúng ta mới có thể biết rõ hơn về tình yêu thương của Đức Chúa Trời là gì. Hãy đừng quên rằng Đức Chúa Trời là một Đức Chúa Trời của sự công bình, cũng như là một Đức Chúa Trời của tình yêu thương.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.7-8 Dân sự của Đức Chúa Trời phải khiến chính mình được thanh sạch trong cách cư xử và trở nên những người thánh khiết. Điều này là bởi vì không có sự thánh khiết, chúng ta không thể có mối tương giao với Đức Chúa Trời, Đấng thánh khiết. Để trở nên một người thánh khiết, chúng ta phải giải quyết hoặc loại bỏ điều gì khỏi đời sống của mình?

Tham khảo

20:1-6 Những người thờ lạy Mo-lóc phải bị ném đá đến chết (c.2). Nếu điều đó không được thực hiện, chính Chúa sẽ truất họ đi (c.4-5). Chúa cũng thi hành sự trừng phạt tương tự đối với những kẻ cầu vấn bà đồng và thầy đồng gọi hồn (20:6) để trò chuyện với linh hồn người chết.

Cầu nguyện: Ngay cả bây giờ, khi nhiều con trẻ đang bị dâng lên cho thần tượng mà chúng con gọi là “sự thành công”, xin hãy ban cho chúng con sự can đảm và sự khôn ngoan để nuôi dạy các con của chúng con thành các con cái của Đức Chúa Trời.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Sô-phô-ni 1-3

Bình Luận:

You may also like