Home Dưỡng Linh Ngày 26 – Vị Vua Chúc Phước Cho Tất Cả Các Dân

Ngày 26 – Vị Vua Chúc Phước Cho Tất Cả Các Dân

by SU Việt Nam
30 đọc

Vị vua được chỉ định sẽ đứng về phía người yếu đuối và người nghèo, như một sự thể hiện của công lý, và được tất cả các dân suy tôn vì điều này.

Thi Thiên 72:12-20

12 Vì vua sẽ giải cứu kẻ thiếu thốn khi họ kêu cầu

Và cứu giúp người khốn cùng không có ai giúp đỡ.

13 Vua sẽ thương xót người thiếu thốn và kẻ thấp hèn

Và cứu mạng sống của người thiếu thốn.

14 Vua sẽ cứu đời họ khỏi cảnh áp bức và bạo tàn;

Huyết của họ là quý báu dưới mắt vua.

15 Nguyện vua được trường thọ!

Và thiên hạ sẽ dâng vàng Sa-ba cho vua,

Nguyện người ta sẽ cầu nguyện cho vua luôn luôn.

Và hằng ngày chúc phước cho vua.

16 Nguyện ngũ cốc sẽ dư dật trên đất

Và trên các đỉnh núi;

Nguyện bông trái của nó nhiều như cây rừng Li-ban,

Còn người ở thành thị sẽ hưng thịnh

Như cỏ của đất.

17 Nguyện danh vua sẽ còn mãi mãi,

Mặt trời còn đến chừng nào thì danh vua sẽ tồn tại chừng nấy;

Người ta sẽ nhân danh vua mà chúc phước nhau!

Mọi nước đều sẽ coi vua là có phước.

18 Đáng ca ngợi Giê-hô-va Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên.

Chỉ một mình Ngài làm những việc diệu kỳ!

19 Đáng ca ngợi danh vinh quang Ngài đến đời đời!

Nguyện khắp trái đất được đầy vinh quang của Ngài!

A-men! A-men!

20 Các bài cầu nguyện của Đa-vít con trai Y-sai đến đây kết thúc.

Suy ngẫm và hiểu 

Cũng giống như việc Đức Chúa Trời quan tâm đến người yếu đuối và người nghèo khó, một vị vua đi theo sự khôn ngoan và công lý của Đức Chúa Trời sẽ trở thành người bảo vệ cho những người bất lực, hơn là làm một đại điện cho những người có đặc quyền. Tuy thế, trong khi chúc phước cho vị vua công bình, dân sự sẽ dâng tất cả các bài ca ngợi khen của họ lên Đức Chúa Trời. Điều này là bởi vì Đức Chúa Trời là Đấng sẽ chỉ định vị vua và thiết lập sự cai trị công bình (c.12-20).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.18-19 Đức Chúa Trời một tay thực hiện những công việc thần kỳ và sự vinh hiển của Ngài đầy dẫy đất. Sự ngợi khen là một hành động nhận biết và bày tỏ rằng tất cả những công việc của Đức Chúa Trời được Ngài làm thành và dâng lên Ngài sự vinh hiển mà Ngài xứng đáng. Đối với những người đang cố phô trương những công việc họ đã làm, hoặc cố làm cho tên tuối mình được biết đến, thì sự ngợi khen chỉ đơn giản là âm thanh dội lại trống rỗng. Hãy dâng sự vinh hiển lên cho Đức Chúa Trời bằng sự ngợi khen thánh khiết, điều chỉ khoe ra một mình Đức Chúa Trời.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.18-19 Ở trong gia đình, nơi làm việc và cộng đồng đức tin của chúng ta, vị trí và thẩm quyền chúng ta có phải trở thành những công cụ phục vụ, điều bày tỏ sự tể trị công bình của Đức Chúa Trời. Hãy cũng suy ngẫm xem, liệu sự phục vụ chân thành của chúng ta có phải là vì sự vinh hiển của riêng chúng ta, hay là vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, Đấng đã ban cho chúng ta sự khôn ngoan và cơ hội để phục vụ bằng cách này.

Tham khảo

72:12-14 Những câu này nhấn mạnh đến những người khó khăn, người nghèo và người yếu đuối (xem c2-4). Đây là những người dễ bị những người có quyền lực áp bức và bạo lực nhất. huyết của họ là quý báu dưới mắt vua. Vị vua của nhà Đa-vít sẽ không cho phép kẻ có quyền lực làm hại những người không tự vệ được.

72:17 người ta sẽ nhờ vua mà được phước, mọi nước sẽ coi vua là có phước. Điều này tiếp theo một cách gần gũi với Sáng Thế Ký 22:18, nói về Đấng Mê-si-a.

72:18-20 nguyện khắp đất được đầy vinh quang Ngài. Có nghĩa là, mong sao cả đất sẽ là đền thánh, nơi Đức Chúa Trời bày tỏ sự hiện của Ngài.

Cầu nguyện: Nguyện phước của Ngài lan tỏa xa rộng, Chúa ôi, bắt đầu từ những vùng xung quanh gần gũi với chúng con.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Giô-ên 1-3

Bình Luận:

You may also like