Home Tôi Viết Lắng Nghe Thu Về

Lắng Nghe Thu Về

by Hồ Galilê
30 đọc

Mến tặng chị: Phương Nghiêm – Sài Gòn.

Thu sang sương phớt cành tre
Bàng rơi lả tả lắng nghe thu về
Em còn nghe tiếng thu quê?
Mái chèo khua nhịp lê thê mạn thuyền.

***

Trung thu trăng sáng bưng biền
Thị thành, thôn dã, rừng biên, hải ngàn
Đất trời thu nhuộm mênh mang
Cho non nước Việt cung đàn Sa lom.(1)

***

Cha ơi! thương cảm những ngày…
Chiến tranh ly loạn lùi mau vãng miền
Chim câu vỗ cánh ngoài hiên
Tiếng tu hú gọi – sẻ chuyền cành xoan.

***
Đâu đây Thánh nhạc mơ màng!
Chúc tôn Thiên Chúa tựa làn thiên ca
Muôn loài tạo hóa ngọc ngà
Bốn mùa tám tiết – Cha giương từng trời.(2)

***

Thu về mát dịu nơi nơi
Thinh không mây tím – dưới khơi gió làn
Biên thùy, hải đảo quan san
Quê hương giàu đẹp – Chúa ban ân hồng.

***

Hỡi người nhân thế xa trông!
Quay về với Chúa hưởng công đáp đền(3)
Nàng thu e ấp đi lên
Thiên cung thanh thoát Si ôn nước trời.

***

Lắng nghe thu đến hồn ơi!
Cho lòng cảm tác mấy lời thi ca
Vinh thay! – Ha lê lu gia!
Bài thơ con viết ngợi ca Chúa Trời.
Ghi chú:
(1) Bình an

(2) Thi Thiên 8:3 – 19:1 – 33:6 – Gióp 26:13a.

(3) 1Cô-rinh-tô 15:58

(4) Ê sai 55:9

Hồ Galilê – Thu 2016.

 

Bình Luận:

You may also like