Home Dưỡng Linh Ngày 13 – Hãy Được Một Mình Đức Chúa Trời Khen

Ngày 13 – Hãy Được Một Mình Đức Chúa Trời Khen

by SU Việt Nam
30 đọc

Không giống như các sứ đồ giả, những người khoe khoang quá giới hạn của họ bằng cách tự biến mình thành tiêu chuẩn để đánh giá, Phao-lô đã làm việc và tự hào theo những giới hạn được Đức Chúa Trời quyết định.

II Cô-rinh-tô 10:1-18

1 Tôi, Phao-lô, lấy sự nhu mì và nhân từ của Đấng Christ mà khuyên nài anh em — tôi là người mềm yếu khi gặp mặt anh em, nhưng lại cứng rắn với anh em khi xa cách! — 2 Khi tôi có mặt, xin anh em đừng buộc tôi phải dùng biện pháp cứng rắn mà tôi định dùng đối với mấy kẻ cho rằng chúng tôi cư xử theo xác thịt. 3 Chúng tôi dù sống trong thân xác, nhưng không chiến đấu theo cách xác thịt. 4 Vũ khí chúng tôi dùng để chiến đấu không phải là những vũ khí xác thịt, mà là quyền năng của Đức Chúa Trời để phá đổ các thành lũy, 5 đánh hạ các lý luận và mọi sự kiêu căng chống lại sự hiểu biết Đức Chúa Trời, và buộc mọi ý tưởng phải thuận phục Đấng Christ. 6 Chúng tôi cũng sẵn sàng sửa trị mọi kẻ bất phục một khi anh em đã hoàn toàn thuận phục.

7 Anh em chỉ nhìn bề ngoài. Nếu có ai cho rằng mình thuộc về Đấng Christ thì chính họ hãy nghĩ lại xem, nếu họ thuộc về Đấng Christ thì chúng tôi cũng vậy. 8 Ngay cả khi chúng tôi có tự hào hơi thái quá về uy quyền Chúa ban cho chúng tôi, uy quyền để xây dựng chứ không phải để phá đổ anh em, thì tôi cũng không xấu hổ. 9 Tôi không muốn làm ra vẻ như đang cố dùng thư từ để đe dọa anh em. 10 Vì có người nói: “Khi viết thư thì ông ta nặng lời và gay gắt, nhưng khi có mặt thì lại yếu mềm và lời nói chẳng ra gì.” 11 Người nói như vậy phải biết rằng khi chúng tôi vắng mặt, lời trong thư thể nào, thì khi có mặt, chúng tôi cũng hành động thể ấy.

12 Dĩ nhiên, chúng tôi không dám sánh vai hoặc so mình với những người tự đề cao kia. Nhưng khi họ tự lấy mình đo mình, hay lấy chính mình so sánh mình, thì họ thiếu hiểu biết. 13 Về phần chúng tôi, chúng tôi không tự hào quá mức mà chỉ trong giới hạn Đức Chúa Trời đã giao cho chúng tôi; trong giới hạn đó có cả anh em. 14 Vì chúng tôi không vượt quá giới hạn của mình như thể chúng tôi chưa từng đến với anh em; nhưng thật ra chúng tôi là người đem Tin Lành của Đấng Christ đến với anh em trước tiên. 15 Chúng tôi không tự hào quá giới hạn, tức là tự hào về công việc do người khác làm. Nhưng hi vọng rằng đức tin của anh em gia tăng thì công việc của chúng tôi cũng sẽ phát triển giữa anh em, trong giới hạn đã được giao cho chúng tôi, 16 đến nỗi chúng tôi có thể rao giảng Tin Lành trong những vùng xa hơn mà không tự hào về những việc đã thực hiện trong phạm vi của người khác. 17 “Nhưng ai tự hào, hãy tự hào trong Chúa.” 18 Vì không phải ai tự đề cao mình là được chấp nhận, nhưng là người được Chúa đề cao. 

Suy ngẫm và hiểu

Các địch thủ của Phao-lô than vãn sự nhu mì của ông là nhu nhược, sự hiền lành của ông là hèn nhát, và tính thận trọng của ông là thiếu quyết đoán, và họ chỉ trích lời ông nói, điều rất vụng về, không giống như các học giả, là những người đã sử dụng các lỗi diễn tả tu từ đầy trau chuốt và có kỹ năng hùng biện tuyệt vời vào thời đó (c.1-11). Tuy nhiên, Phao-lô thậm chí không tự đánh giá chính mình, hoặc tự đặt mình trong cùng một phạm trù như những người tự khen mình theo tiêu chuẩn riêng của họ. Phao-lô xem việc được Chúa công nhận quan trọng hơn việc tự đoán xét, và vì thế đã không cố gắng để đạt được lợi riêng (không khoe mình), nhưng chỉ tận hiến chính mình cho công việc rao giảng Phúc Âm (c.12-18).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.3-6 Địch thủ cuối cùng mà Phao-lô phải chiến đấu không phải là con người hay nước Rô-ma thế tục kia, mà là những học thuyết sai trật giống như đồn lũy kiên cố, những ý tưởng đầy ngạo mạn và đa dạng cản trở sự nhận biết về Đức Chúa Trời. Do vậy, chúng ta không thể chiến thắng được những điều này bằng bất kỳ loại vũ khí nào của con người thay thế cho quyền năng của Đức Chúa Trời và sự thuận phục của chúng ta.

C.17-18 Sự tự hào và khen ngợi thật chỉ đến từ Chúa. Bất kỳ điều gì ngoài điều này thì không gì khác hơn việc tự khen và tự khoe mình. Một Cơ Đốc nhân không phải là một người công chính, mà là một người được kể là công chính trong Chúa; một Cơ Đốc nhân không phải là một người tự hào về mình trong Chúa, nhưng là người chỉ tự hào về Chúa mà thôi.

Tham khảo   

10:1 sự nhu mì và nhân từ của Đấng Christ. Sự hài lòng của Đấng Christ cho phép thời gian để ăn năn trước khi Ngài trở lại để đoán xét (xem II Phi-e-rơ 3:8-10). “Khi viết thư thì ta nặng lời và gay gắt, nhưng khi có mặt thì lại yếu mềm và lời nói chẳng ra gì. Có lẽ Phao-lô trích dẫn những lời kết tội của các kẻ thù của mình (xem 10:10).

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin hãy giúp chúng con không tự hào về chính mình trong Ngài, nhưng tự hào về Ngài, Đấng làm công việc của Đức Chúa Trời qua chúng con.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ê-xê-chi-ên 29-32

Bình Luận:

You may also like