Leaderboard Ad

Yên Lặng

0

Thầy tế lễ thượng phẩm đứng dậy và nói: “Ngươi không đáp lại lời những người nầy cáo buộc ngươi sao?” 63 Nhưng Đức Chúa Giê-xu vẫn im lặng. (Mathiơ 26: 62-63)

Trên đời có lắm bất công,
Có nhiều áp bức ta không bằng lòng.
Có nhiều trái ý ước mong,
Nhiều lời chỉ trích, hiểu lầm buồn đau.

Nhiều lần chê trách, lẫn nhau
Nhiều lần trả đủa, trả cau, trả thù.
Hãy nhìn Cứu Chúa Giê-xu,
Yên lặng giữa tiếng quân thù hét la.

Yên lặng bị đánh nát da,
Yên lặng khi bị người ta rủa nguyền.
Mão gai chịu đội oan khiên,
Nước bọt bị nhổ không phiền oán than.

Chịu vác thập giá lên đàng,
Giữa bao khổ nhục giữa ngàn đớn đau.
Yên lặng giữa đất trời cao,
Yên lặng chịu chết, hồn trao Chúa Trời.

Vâng phục tuyệt đối Chúa ơi!
Tấm gương yên lặng muôn đời khó quên.
Chúa Trời đã nhấc Ngài lên,
Ban cho sống lại ngồi trên thiên đàng.

Trên mọi quyền thế cao sang,
Đời đời tể trị muôn ngàn hiển vinh.
Chúa ơi, cuộc sống linh trình,
Xin cho con biết hạ mình khiêm nhu.

Dù cho bách hại ngục tù,
Dù cho báo oán, báo thù đúng sai.
Dù bị chế giễu chê bai,
Cho con yên lặng như Ngài thuở xưa.

Đường trần sáng nắng chiều mưa
Chân con cùng bước say sưa nhìn Ngài.

Tháng 9 năm 1016

Bình Luận:

About Author

Thanh Hữu

Ông là một nhà thơ Cơ đốc ẩn danh với hàng trăm bài thơ khắc họa nhiều thông điệp ý nhĩa như một bài giảng. Trước đây, ông là một Mục sư làm việc tại Hội thánh người Việt lớn tại Seatle Mỹ - Hiện đã về hưu. Nhà thơ Thanh Hữu quê tại Thanh Quýt – Quảng Nam. Theo nhiều người cùng trang lứa cũng như cùng làm việc với nhà thơ Thanh Hữu nhận định, ông là một người sống khiêm nhường, thâm thúy và sâu sắc trong từng câu thơ.