Home Tôi Viết Yên Lặng

Yên Lặng

by Thanh Hữu
30 đọc

Thầy tế lễ thượng phẩm đứng dậy và nói: “Ngươi không đáp lại lời những người nầy cáo buộc ngươi sao?” 63 Nhưng Đức Chúa Giê-xu vẫn im lặng. (Mathiơ 26: 62-63)

Trên đời có lắm bất công,
Có nhiều áp bức ta không bằng lòng.
Có nhiều trái ý ước mong,
Nhiều lời chỉ trích, hiểu lầm buồn đau.

Nhiều lần chê trách, lẫn nhau
Nhiều lần trả đủa, trả cau, trả thù.
Hãy nhìn Cứu Chúa Giê-xu,
Yên lặng giữa tiếng quân thù hét la.

Yên lặng bị đánh nát da,
Yên lặng khi bị người ta rủa nguyền.
Mão gai chịu đội oan khiên,
Nước bọt bị nhổ không phiền oán than.

Chịu vác thập giá lên đàng,
Giữa bao khổ nhục giữa ngàn đớn đau.
Yên lặng giữa đất trời cao,
Yên lặng chịu chết, hồn trao Chúa Trời.

Vâng phục tuyệt đối Chúa ơi!
Tấm gương yên lặng muôn đời khó quên.
Chúa Trời đã nhấc Ngài lên,
Ban cho sống lại ngồi trên thiên đàng.

Trên mọi quyền thế cao sang,
Đời đời tể trị muôn ngàn hiển vinh.
Chúa ơi, cuộc sống linh trình,
Xin cho con biết hạ mình khiêm nhu.

Dù cho bách hại ngục tù,
Dù cho báo oán, báo thù đúng sai.
Dù bị chế giễu chê bai,
Cho con yên lặng như Ngài thuở xưa.

Đường trần sáng nắng chiều mưa
Chân con cùng bước say sưa nhìn Ngài.

Tháng 9 năm 1016

Bình Luận:

You may also like