Home Dưỡng Linh Ngày 26 – Sự Tạ Ơn Và Ngợi Khen

Ngày 26 – Sự Tạ Ơn Và Ngợi Khen

by SU Việt Nam
30 đọc

Đa-vít ngợi khen sự can thiệp lạ lùng của Đức Chúa Trời và cách Đức Chúa Trời bắt kẻ thù của ông phải cúi xuống trước ông qua việc khiến ông thành người đứng đầu các dân, điều ông đã kinh nghiệm một cách sống động khi ông bị Sau-lơ truy đuổi và chiến đấu một cách ác liệt chống lại người Phi-li-tin.

2 Sa-mu-ên 22:2951 

29 Đức Giê-hô-va ôi! Ngài là ngọn đèn của con, Đức Giê-hô-va sẽ chiếu vào sự tăm tối của con. 30 Nhờ Chúa, con có thể tấn công quân địch; cậy Đức Chúa Trời, con vượt qua lũy thành. 31 Còn Đức Chúa Trời, đường lối Ngài là trọn vẹn, Lời Đức Giê-hô-va tinh luyện. Ngài là cái khiên cho mọi người ẩn náu nơi Ngài. 32 Vì ngoài Đức Giê-hô-va ra, ai là Đức Chúa Trời? Ai là tảng đá lớn, nếu không phải là Đức Chúa Trời chúng tôi? 33 Chính Đức Chúa Trời là nơi ẩn náu vững chắc của tôi, Ngài đưa người trọn vẹn vào đường lối Ngài. 34 Ngài làm cho chân tôi lanh lẹ như chân nai, và đặt tôi đứng vững trên các nơi cao. 35 Ngài tập tay tôi chiến đấu, để cánh tay tôi giương nổi cung đồng. 36 Chúa đã ban cho con tấm khiên cứu rỗi của Ngài, và sự hạ mình của Chúa đã làm cho con nên cao trọng. 37 Chúa mở rộng đường dưới bước chân con, và chân con bước không bao giờ lảo đảo. 38 Con đuổi theo và hủy diệt quân thù cho đến khi diệt hết mới trở về. 39 Con tận diệt và đánh hạ chúng; chúng gục ngã dưới chân con, không sao trỗi dậy. 40 Vì Chúa đã thắt lưng con bằng sức mạnh để chiến đấu, và làm cho kẻ tấn công con cúi rạp trước con. 41 Chúa cũng khiến kẻ thù của con quay lưng bỏ chạy để con tiêu diệt những kẻ ghét con. 42 Chúng ngóng trông nhưng chẳng ai cứu giúp; Chúng kêu cầu Đức Giê-hô-va, nhưng Ngài không đáp lời. 43 Con đập tan chúng như bụi đất, nghiền nát, giày đạp chúng như bùn ngoài đường. 44 Chúa giải cứu con khỏi sự tranh chấp của dân tộc con; Ngài giữ con đứng đầu các nước; dân mà con không quen biết sẽ thần phục con. 45 Người nước ngoài sẽ phủ phục trước mặt con; vừa nghe tiếng con, chúng đã tuân hành. 46 Người nước ngoài tiêu tan nhuệ khí, từ nơi ẩn mình run rẩy kéo nhau ra. 47 Đức Giê-hô-va hằng sống và đáng được ca ngợi là tảng đá của con! Tôn vinh Đức Chúa Trời là tảng đá của sự cứu rỗi con! 48 Chính là Đức Chúa Trời báo thù cho con, Ngài khiến các dân thần phục con, 49 và giải cứu con khỏi những kẻ thù. Chúa nâng tôi lên cao hơn các cừu địch của con, và cứu con khỏi kẻ hung tàn. 50 Vì vậy, Đức Giê-hô-va ôi! Con sẽ ca ngợi Ngài giữa các dân, à hát chúc tụng danh của Ngài. 51 Đức Giê-hô-va ban sự giải cứu lớn lao cho vua Ngài chọn, và bày tỏ sự nhân từ cho người được xức dầu của Ngài, tức là cho Đa-vít và cho dòng dõi người đến đời đời.”

Suy ngẫm và hiểu 

Đa-vít mô tả Đức Chúa Trời như là sự sáng soi rọi sự tối tăm của ông và xưng nhận rằng ông có thể hủy diệt kẻ thù của mình và giành được thắng lợi với sự trợ giúp của Đức Chúa Trời. Ông cũng xưng nhận rằng đó là bởi vì Đức Chúa Trời đã ban cho ông cái khiên của sự cứu chuộc, và Ngài ở cùng ông trong mọi cơ hội, rằng ông có thể trở thành người vĩ đại như ông đã trở thành (c.29-41).

Đa-vít công bố rằng Đức Chúa Trời là Đấng hằng sống, và ngợi khen Đức Chúa Trời bằng việc tuyên bố Ngài là Vầng Đá và Đấng Cứu Chuộc của ông. Ông kết thúc lời ngợi khen của mình với đức tin và niềm hy vọng rằng Đức Chúa Trời, Đấng yêu thương ông không đổi dời, cũng sẽ bày tỏ tình yêu thương không thay đổi cho hậu duệ của ông (c.42-51).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.31-37 Đức Chúa Trời là cái khiên, vầng đá và thành trì của Đa-vít. Ngài dẫn dắt Đa-vít đến một nơi trọn vẹn, một nơi rộng rãi, và ở đó khiến đôi chân ông vững chắc như chân nai và đảm bảo rằng ông không bị lảo đảo qua việc sải những bước rộng trước ông trên đường đi của ông. Đây là lời chứng của Đa-vít về Đức Chúa Trời ông đã gặp gỡ trong đồng hoang gồ ghề, khi ông đang chạy trốn, chiến đấu và ẩn náu. Lời chứng của chúng ta là trải nghiệm của chúng ta và câu chuyện của chúng ta, và nó không được thay đổi thậm chí qua khái niệm về Đức Chúa Trời, điều có thể được lĩnh hội qua những bài giảng hay bài thuyết giáo.

C.47-49 Đức Chúa Trời đã khiến tất cả những thủ đoạn và bạo lực của kẻ thù của Đa-vít trở nên vô dụng và phán xét chúng một cách công bình. Nếu chúng ta có niềm tin rằng Đức Chúa Trời là Đấng hằng sống, và nếu chúng ta tin chắc rằng Ngài là tốt lành, không có thời gian để chúng ta tuyệt vọng và nghi ngờ. Thay vào đó, chúng ta phải tin cậy và nương dựa nơi Đức Chúa Trời thông qua việc cầu nguyện.

Tham khảo

22:35 Mũi tên đồng có thể là một mũi tên được bọc bằng đồng, thứ khó kéo nhưng rất mạnh. Chú ý là “đồng” là biểu tượng của sức mạnh trong Gióp 6:12; 40:18; Giê-rê-mi 1:18; vv… Đức Chúa Trời ban cho Đa-vít kỹ năng và sức mạnh để điều khiển chiến trận và đánh bại kẻ thù của ông.

Cầu nguyện: Chúa ôi, xin hãy giúp đời sống chúng con tràn đầy những lời chứng khi chúng con chia sẻ đời sống của chúng con với Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Giê-rê-mi 27-29

Bình Luận:

You may also like