Home Tin Vắn Đại Hội Liên Hữu Tin Lành Úc Châu Lần Thứ V – 2016

Đại Hội Liên Hữu Tin Lành Úc Châu Lần Thứ V – 2016

by Ban Biên Tập
30 đọc

Kính gửi quý Mục sư, Truyền đạo và lãnh đạo các Hội thánh Chúa tại Châu Úc

Hơn một năm sau lần Đại Hội Liên Hữu Tin Lành lần IV tại Perth vào cuối năm 2014, chúng tôi cám ơn Chúa vì đã được nhận trọng trách tổ chức Đại Hội Liên Hữu lần V tại Melbourne trong năm nay.

Ban tổ chức thường trực gồm các tôi con Chúa tại tiểu bang Victoria đã được thành lập và đã làm việc trong thời gian nhiều tháng qua. Chúng tôi cảm tạ ơn Chúa vì đã chuẩn bị xong những phần chính cho chương trình Đại Hội và xin chính thức thông báo về chương trình Đại Hội Liên Hữu V – Melbourne 2016 như sau:

Chương trình Đại Hội Liên Hữu Tin Lành Úc Châu Lần Thứ V:

 • Chủ đề: Chuẩn Bị Nghênh Đón Chúa
 • Diễn giả: Mục sư Lê Thành Chung, Bà Mục sư QP Phạm Xuân Thiều và một số diễn giả khác (sẽ thông báo sau)
 • Câu gốc: “Hầu cho lòng anh em được vững vàng, và thánh sạch không trách được trước mặt Đức Chúa Trời, là Cha chúng ta, khi Đức Chúa Jêsus chúng ta sẽ đến với hết thảy thánh đồ Ngài!”, I Têsa 3:13.
 • Thời gian: từ ngày 27-12-2016 đến ngày 31-12-2016 (khai mạc tối 27/12, bế mạc trưa 31/12)
 • Địa điểm: Trường Đại Học Federation – vùng Gippsland (nối mạng)
 • Lệ phí (tiền Úc):
  o Dưới 5 tuổi: $50
  o Từ 6-12 tuổi: $350
  o Từ 12-64 tuổi: $440
  o Trên 64/Pension: $390

Ghi danh sẽ bắt đầu vào đầu tháng 4/2016 trên trang mạng của Đại Hội – có tiếng Anh và tiếng Việt.

Trang mạng của Đại Hội có nhiều chi tiết sẽ được cập nhật hằng tháng với nhiều chi tiết liên quan đến diễn giả, các chương trình của Đại Hội và giải đáp các thắc mắc về tham dự Đại Hội: www.melbourne2016.net.au

Xin thay mặt ban tổ chức Đại Hội Tin Lành Liên Hữu Úc Châu lần V tại Melbourne 2016, xin mời gọi tất cả các tôi tớ, con cái Chúa tại khắp nơi cùng chuẩn bị và trở về tham dự chương trình Đại Hội năm nay. Nguyện xin Danh của Đức Chúa Trời Ba Ngôi, là Đấng chúng ta đang thờ phượng sẽ được tôn cao, con dân Ngài sẽ được gầy dựng và nhiều người sẽ nghe đến Danh của Chúa chúng ta qua chương trình Đại Hội này tại Melbourne.

Công việc tổ chức Đại Hội lần này gồm những tôi con của các Hội thánh Chúa tại tiểu bang Victoria với thành phần ban tổ chức thường trực như sau:

 • Trưởng ban Tỏ chức và Khoa chương trình: Mục sư Đoàn Hưng Khôi (Kew)
 • Đặc trách Khoa địa điểm: Mụ c sư Trần Vinh Quang (Richmond)
 • Đặc trách chương trình Anh ngữ : Mục sư Philip Chiêm (Springvale)
 • Đặc trách Khoa Truyền Thông: anh Châu Sơn (Footscray)
 • Đặc trách Khoa Tài chánh: cô Nguyễn Trần Thiên Hương (Kew)

Chúng tôi cám ơn Chúa vì đã có nhiều con cái Chúa trong các Hội thánh đã dấn thân và nhận các vai trò đặc trách cần thiết cho nhiều công việc. Chúng tôi kêu gọi quý ông bà anh chị em con cái, tôi tớ Chúa ở khắp nơi, xin đồng công với chúng tôi trong công việc chuẩn bị qua sự ghi nhớ cầu nguyện, góp phần đóng góp để cho chương trình đem đến nhiều kết quả cho Hội thánh Chúa tại Úc Châu. Nếu quý vị muốn biết thêm chi tiết để tham gia và đóng góp, xin liên lạc ban tổ chức theo chi tiết bên trên.

Chúng tôi cũng kêu gọi sự dự phần đóng góp tài chánh từ các cơ quan, các tổ chức để việc tổ chức được tốt đẹp. Mọi đóng góp tài chánh xin gởi về chi tiết sau đây:

 • Bank: National Bank of Australia
 • Account name: Melbourne 2016 Conference BSB: 083-004
 • Account number: 879230084

Khi chuyển tiền EFT, xin ghi tên mình vào phần ghi chú và xin email cho chúng tôi biết số tiền chuyển là cho mục đích gì cùng với số tiền, ngày gửi.

Chúng tôi kính mong Quý tôi tớ Chúa Quản nhiệm các Hội thánh cùng ban trị sự và Thư ký Hội thánh vui lòng thông báo về chương trình Đại Hội đến toàn thể tín hữu trong Hội thánh mình.

Trong thời gian kế chúng tôi sẽ cập nhật thêm chi tiết trên mạng và sẽ gởi quý vị một số quảng cáo để Hội thánh quý vị có thể dùng trong Hội thánh mình.

Bình Luận:

You may also like