Home Văn Nghệ Chúa Dẫn Đưa Đời Tôi

Chúa Dẫn Đưa Đời Tôi

by Hồ Galilê
30 đọc

“Phổ thơ theo Thánh ca 272”
Dịch lời của Franny Crosby 1820-1915  –  Robert Lowry 1826-1899

Giê-xu dẫn đưa đời tôi!
Lòng buồn lo rối trong tôi là gì?
Hôm nay có Chúa dắt dìu
Hồ nghi tình Chúa còn gì tôi chăng?
Càng đi càng đức tin tăng
An bình hạnh phúc vĩnh hằng tiêu dao
Lòng tin muôn sự ba đào
Quyết không ngoài ý linh giao ban truyền
Lòng tin muôn sự đảo điên
Không ngoài linh ý ban truyền Chúa tôi.

0*0*0*0*0*0*0*0*0*0

Giê-xu dẫn đưa đời tôi!
Dẫu đường đen tối đơn côi lối hèn
Điển ân giữa chốn thử rèn
Ma na nuôi sống Chúa hằng cấp phân
Mệt mê nghiêng ngã âu phần
Lòng khao khát Chúa chẳng phân nước trời
Suối thiêng tuôn chảy nào ngơi
Lòng tôi sung mãn thảnh thơi vô cùng
Đá thiêng suối nước trùng phùng
Tuôn dòng vui vẻ chảy cùng đời tôi.

0*0*0*0*0*0*0*0*0*0

Giê-xu dẫn đưa đời tôi!
Từ bi vô đối Chúa tôi muôn đời
Đinh ninh tôi được nghỉ ngơi
Trong miền thiên quốc thảnh thơi vô ngàn
Hồn tôi ly thoát lầm than
Vụt bay vào nước sáng choang tuyệt trần
Điệp khúc tôi hát ngân vang
Chúa tôi dẫn dắt sáng quang đường đường
Điệp khúc tôi hát vương vương
Chúa tôi dẫn dắt mọi đường vinh quang.

Hồ Xuân Được – Hạ 2016

Bình Luận:

You may also like