Chúa Quá Yêu Tôi

1544

Chúa quá yêu tôi – Chúa quá yêu tôi!
Nên từ trời cao Ngài đành lâm thế
Rời ngai Chúa tể bỏ đế vinh quang
Giáng thế làm người nằm trong hang đá.

Chúa quá yêu tôi – Chúa quá yêu tôi!
Con Trời vinh hiển xuống nơi ô trần
Đền tội muôn dân thân treo cây gỗ
Huyết hồng tuôn đỗ ở Gô gô tha.

Chúa quá yêu tôi – Chúa quá yêu tôi!
Vì tội tôi rày Chúa đã chết thay
Đầu đội mão gai chân tay đinh đóng
Ngọn giáo ngang sườn máu tuôn lai láng.

Chúa quá yêu tôi – Chúa quá yêu tôi!
Thân vàng châu báu gục ngã xót đau
Bao lời sỉ nhục mắng nhiếc ai hay?
Lằn roi vấy máu thân Ngài nát tan.

Chúa quá yêu tôi – Chúa quá yêu tôi!
Trời đương ban trưa bỗng tối tăm bấy
Hơi thở cuối cùng thót ruột tim gan
Cha Ngài ngoảnh mặt bẽ bàng phút giây.

Chúa quá yêu tôi – Chúa quá yêu tôi!
Vì tội nhân loại, tội tôi khôn lường
Đóng đinh thân Chúa biết bao nhiêu lần
Ngài vẫn yêu thương gọi kẻ lạc đường.

Chúa quá yêu tôi – Chúa quá yêu tôi!
Lòng tôi sỏi đá tháng ngày đi hoang
Sống trong trụy lạc canh tàn buông thân
Tình thương Cứu Chúa gọi tôi bao lần.

Chúa quá yêu tôi – Chúa quá yêu tôi!
Đời tôi điêu tàn Chúa vẫn còn yêu
Về đây con hỡi, hỡi chiên xa ràn!
Ta vẫn chờ con dẫu con phủ phàng.

Chúa quá yêu tôi – Chúa quá yêu tôi!
Cha mẹ người thân ruồng bỏ tôi rồi
Bạn bè tri kỷ cố nhân xa lìa
Còn ai quanh tôi cô đơn lạnh lùng.

Chúa quá yêu tôi – Chúa quá yêu tôi!
Giờ tôi quay gót trở về nhà Cha
Lòng hằng vui thỏa tụng ca ơn Ngài
Chúa quá yêu tôi – Chúa quá yêu tôi!

Bình Luận:
Bài viết trước Đường Thập Tự Ta Đi
Bài viết kế tiếpIsrael Bắt Đầu Chiến Dịch Tìm Kiếm Cổ Vật Biển Chết Quy Mô Lớn
Hồ Xuân Được - CỘNG TÁC VIÊN mục Văn - Thơ HộiThánh.com Sinh: 15 tháng 03 năm 1957 Hiện ở tại Đông Lâm - Đại Quang - Đại Lộc - Quảng Nam.Tin Chúa: 1968 - Hội Thánh Tin Lành Trường An - Đại Lộc - Quảng Nam. Bút danh: Hồ Galilê - Hồ Thi Thơ - Xuân Hồ. - 1990 - 2003: Thư Ký Hội Thánh Tin Lành Trường An - Đại Quang - Đại Lộc - Quảng Nam. - 1990 - 2009: Ban Chấp sự - Ban Trị sự Hội Thánh. - 1998 - 2002 Nhân sự Hội Thánh. - 2003 - 2009: Nhân sự Hội Thánh Truyền Giảng Phúc Âm. (Hỗ trợ cho HTTLVN (MN). - 2010... Cộng tác hầu việc Chúa với Hội Thánh Baptist Đức Tin - Thăng Bình - Quảng Nam. *- Viết và được chọn đăng: 20 Truyện ngắn dự thi Sống Đạo Online - Hướng Đi. *- Ba truyện được vào Tuyển Tập và đã xuất bản thành sách tại Hoa Kỳ: 1- Năm 2013: Truyện: THẦY TÔI. 2- Năm 2014: Truyện: TẤM ẢNH NĂM XƯA. 3- Năm 2015: Truyện: CHỊ NĂM "NHỊ BÌNH". *- Sáu bài thơ được Trang mạng Oneway Radio chọn và bình thơ: 1- DUYÊN QUÊ. 2- KHÚC GIAO MÙA. 3- LÁ THƯ TÌNH BIÊN CƯƠNG. 4 - QUẢ NGỌT LỜI YÊU. 5- MÙA ĐÔNG ẤM ÁP. 6- ĐƯỜNG VỀ BÊ LEM.  *- 6 BÀI THƠ HAY được Website Oneway Radio chọn đăng trong năm 2016. *- Nhiều bài viết - bài Chia sẻ Kinh Thánh và Truyện ngắn khác. *- Hầu hết là Thơ nhiều thể loại khác nhau. *-(Giải nhất cuộc thi viết Truyện ngắn "Tôi viết Mừng Chúa Giáng Sinh 2015 - Do Website HoiThanh.com tổ chức.)