Home Văn Nghệ Vì Ai

Vì Ai

by Ban Biên Tập
30 đọc

Vì ai ? Chúa chịu khổ hình!
Vì tôi, vì bạn, thâm tình đậm sâu
Yêu ta từ buổi ban đầu
Ngài chọn ta trước không câu trả lời.

Vì yêu tội lỗi con người
Lìa ngôi vinh hiển xuống nơi phàm trần
Sanh ra nơi chốn cùng bần
Trở thành nhục thể, hiện thân cứu người

Băm ba năm ! Làm kiếp người
Vui buồn khổ nhục giữa đời thế gian
Con trời sao phải lầm than !
Chúa yêu nhân loại-ân ban từ trời.

Sao vô tình quá người ơi?
Vì ai ..Mà Chúa rã rời  xác thân
Sinh tế ngài hiến một lần
Để cho tội lỗi nhân trần được tha

Người ơi.. Hãy mở lòng ra!
Đón mời con thánh Chúa ta ngự vào
Cuôc đời nhẹ gánh lao đao
Con đường Cứu rỗi- Lốivào thiên cung..!

Giăng 15:16a – “Ấy chẳng phải các ngươi chọn ta,bèn là ta đã chọn và lập các ngươi”; 15:13 “Chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn vì bạn hữu mà phó sự sống mình”.

Phương Nguyên

Bình Luận:

You may also like