Home Văn Nghệ Muôn Dặm Tìm Vua

Muôn Dặm Tìm Vua

by Hồ Galilê
30 đọc

 

Giê-Su sanh tại Bê-lem
Đang đời Hê-rốt trị vì Giu-đê
Mấy thầy Bác sĩ thống kê
Chiêm tinh lỗi lạc đoán về sao đông.(*)

Lạc đà muôn dặm xa trông
Theo sao dẫn lối băng đồng vượt nương
Đèo cao dốc đứng dễ thường?
Thác ghềnh sông rạch cứ bươn đến cùng.

Sao Ngài duy chuyển không trung
Đây là điềm lạ báo chung nhân loài
Một Vua vĩ đại hiển oai
Mấy thầy tìm đến trông coi lạy thờ.

Vào nhà thấy một trẻ thơ
Ma ri ở đó – Mẹ Ngài thong dong
Bày ra của báu: Vàng ròng
Nhũ hương, Một dược kính dâng Vua Trời.

Chiêm bao mách bảo Thầy ơi!
Đừng lại Hê-rốt… tìm nơi khác về
Cuộc đời theo Chúa… nhiêu khê
Không vì cung điện mà chê quán buồn.

Theo Ngài không ở Thủ đô
Phải mau dời gót đường vào Bê-lem
Nghiệm rằng theo Chúa nhu khiêm
Đường hẹp cố bước kiếm tìm thờ tôn.

Mấy thầy Bác sĩ suy tôn
Hạ mình thờ Chúa càn khôn vũ hoàn
Để ta gương sáng, sử vang
Bao nhiêu gian khổ lại càng quang vinh.

Tín trung tiến bước đăng trình
Quản chi khó nhọc… Tâm linh nước Trời
Bài thơ cảm tạ đầy vơi!
Dâng lên Thiên Chúa – Cuộc đời bước đi…

(*) Ngôi sao mà các thầy Bác sĩ nhìn thấy bên đông phương.

XUÂN HỒ – GIÁNG SINH 2015.

Bình Luận:

You may also like