Home Văn Nghệ Máng Cỏ Đê Hèn

Máng Cỏ Đê Hèn

by Hồ Galilê
30 đọc

 

Chúa ra đời nằm trong máng cỏ
Giữa chuồng chiên quán trọ Bê-lem
Mùa đông rét mướt bên thềm
Mục đồng mấy gã thâu đêm chăn bầy.

Bỗng Thiên sứ phán vầy cùng họ:
Nầy ta báo Tin Lành nghe rõ
Tại thành Đa-vít hôm nay
Đấng Giê-Su Christ sanh cho muôn người.

Nầy là dấu các ngươi nhìn nhận
Một Nhi hài khăn bọc tấm thân
Thiên binh – Thiên sứ rạng ngần
Vang vang tấu khúc trên tầng trời thanh.

Sáng danh Chúa – Thiên thành rất cao
An bình đất – Ân trạch loài người
Mục đồng nghe vậy đến nơi
Gặp được Cứu Chúa như lời phán tuyên.

Chính nơi đây chuồng chiên quán trọ
Chốn bần hàn Ấu Chúa hạ sanh
Yêu ta Thượng Đế cam đành
Sai con một đến trong thành Giu-đa.

“Đêm đông lạnh trời thanh êm ả
Chuông Thần vang khắp cả năm châu”*
Đê hèn máng cỏ đêm thâu
Quân vương ngự trị nhiệm mầu cứu ân.

Đã bao lần thần dân thiên hạ…
Chối bỏ Ngài, mặc cả khinh chê
Lòng ai ủ dột nảo nề?
Mở ra tiếp Chúa tràn trề niềm vui.

Chúa chấp nhận con người phủ phục
Kẻ kiêu căng Thiên Chúa khước từ
Lòng con máng cỏ sầu tư
Xin Ngài chiếm hữu bây chừ Chúa ơi!

Chúa là Vua – Cao cả tuyệt vời!
Chính thương con – Vua Trời hạ giáng
Bài thơ dâng Chúa vinh quang!
Đê hèn máng cỏ – Thiên đàng từ đây…

Ghi chú:
*- Thơ một tác giả khác.

Hồ Thi Thơ – Giáng Sinh 2015

Bình Luận:

You may also like