Máng Cỏ Đê Hèn

2562

 

Chúa ra đời nằm trong máng cỏ
Giữa chuồng chiên quán trọ Bê-lem
Mùa đông rét mướt bên thềm
Mục đồng mấy gã thâu đêm chăn bầy.

Bỗng Thiên sứ phán vầy cùng họ:
Nầy ta báo Tin Lành nghe rõ
Tại thành Đa-vít hôm nay
Đấng Giê-Su Christ sanh cho muôn người.

Nầy là dấu các ngươi nhìn nhận
Một Nhi hài khăn bọc tấm thân
Thiên binh – Thiên sứ rạng ngần
Vang vang tấu khúc trên tầng trời thanh.

Sáng danh Chúa – Thiên thành rất cao
An bình đất – Ân trạch loài người
Mục đồng nghe vậy đến nơi
Gặp được Cứu Chúa như lời phán tuyên.

Chính nơi đây chuồng chiên quán trọ
Chốn bần hàn Ấu Chúa hạ sanh
Yêu ta Thượng Đế cam đành
Sai con một đến trong thành Giu-đa.

“Đêm đông lạnh trời thanh êm ả
Chuông Thần vang khắp cả năm châu”*
Đê hèn máng cỏ đêm thâu
Quân vương ngự trị nhiệm mầu cứu ân.

Đã bao lần thần dân thiên hạ…
Chối bỏ Ngài, mặc cả khinh chê
Lòng ai ủ dột nảo nề?
Mở ra tiếp Chúa tràn trề niềm vui.

Chúa chấp nhận con người phủ phục
Kẻ kiêu căng Thiên Chúa khước từ
Lòng con máng cỏ sầu tư
Xin Ngài chiếm hữu bây chừ Chúa ơi!

Chúa là Vua – Cao cả tuyệt vời!
Chính thương con – Vua Trời hạ giáng
Bài thơ dâng Chúa vinh quang!
Đê hèn máng cỏ – Thiên đàng từ đây…

Ghi chú:
*- Thơ một tác giả khác.

Hồ Thi Thơ – Giáng Sinh 2015

Bình Luận:
Bài viết trước Đường Về Bê-lem
Bài viết kế tiếpĐi Và Đừng Phạm Tội Nữa
Hồ Xuân Được - CỘNG TÁC VIÊN mục Văn - Thơ HộiThánh.com Sinh: 15 tháng 03 năm 1957 Hiện ở tại Đông Lâm - Đại Quang - Đại Lộc - Quảng Nam.Tin Chúa: 1968 - Hội Thánh Tin Lành Trường An - Đại Lộc - Quảng Nam. Bút danh: Hồ Galilê - Hồ Thi Thơ - Xuân Hồ. - 1990 - 2003: Thư Ký Hội Thánh Tin Lành Trường An - Đại Quang - Đại Lộc - Quảng Nam. - 1990 - 2009: Ban Chấp sự - Ban Trị sự Hội Thánh. - 1998 - 2002 Nhân sự Hội Thánh. - 2003 - 2009: Nhân sự Hội Thánh Truyền Giảng Phúc Âm. (Hỗ trợ cho HTTLVN (MN). - 2010... Cộng tác hầu việc Chúa với Hội Thánh Baptist Đức Tin - Thăng Bình - Quảng Nam. *- Viết và được chọn đăng: 20 Truyện ngắn dự thi Sống Đạo Online - Hướng Đi. *- Ba truyện được vào Tuyển Tập và đã xuất bản thành sách tại Hoa Kỳ: 1- Năm 2013: Truyện: THẦY TÔI. 2- Năm 2014: Truyện: TẤM ẢNH NĂM XƯA. 3- Năm 2015: Truyện: CHỊ NĂM "NHỊ BÌNH". *- Sáu bài thơ được Trang mạng Oneway Radio chọn và bình thơ: 1- DUYÊN QUÊ. 2- KHÚC GIAO MÙA. 3- LÁ THƯ TÌNH BIÊN CƯƠNG. 4 - QUẢ NGỌT LỜI YÊU. 5- MÙA ĐÔNG ẤM ÁP. 6- ĐƯỜNG VỀ BÊ LEM.  *- 6 BÀI THƠ HAY được Website Oneway Radio chọn đăng trong năm 2016. *- Nhiều bài viết - bài Chia sẻ Kinh Thánh và Truyện ngắn khác. *- Hầu hết là Thơ nhiều thể loại khác nhau. *-(Giải nhất cuộc thi viết Truyện ngắn "Tôi viết Mừng Chúa Giáng Sinh 2015 - Do Website HoiThanh.com tổ chức.)