Home Uncategorized Xin Giúp Con Có Đôi Mắt Của Ngài

Xin Giúp Con Có Đôi Mắt Của Ngài

by Debbie Thủy
30 đọc

Chúa ơi, con cầu xin Chúa ban cho con Thần Linh của sự khôn ngoan, thông sáng để nhận biết Ngài, và soi sáng con mắt của lòng con hầu cho con biết sự kêu gọi của Ngài và cơ nghiệp quý báu Ngài dành cho con.

Con cầu xin Chúa giữ đôi mắt con luôn trong sạch, đừng chăm chú nhìn vào trái cấm như Ê-va để hủy hoại chính mình và cả nhân lọai. Đừng ham mến thế gian mà ngó nhìn Sô-đôm và Gô-mô-rơ như Lót để bị lấy đi đến đồng bạc cuối cùng của mình. Cũng đừng ham mến xác thịt như vợ của Phô-ti-pha ngó vào Giô-Sép, Đa-vít ngó vào Bát-sê-ba. Sam-sôn ngó vào người nữ ngoại bang để phải sống những ngày còn lại đầy phiền muộn.

Con cầu xin Chúa cho con có đôi mắt luôn nhìn lên như Áp-ra-Ham để thấy dòng dõi thuộc linh của con đông như sao trên trời như cát bờ biển. Cho con trở nên một của lễ nằm trên bàn thờ như I-sác để mắt con chẳng nhìn thấy gì khác ngoài sự oai nghi, toàn thắng, vinh hiển rạng lòa của Cha Thiên Thượng.

Rồi trong những giai đoạn khủng hoảng của cuộc đời, những sự hi vọng trông cậy dường như không còn nữa, hay người thân yêu đã đi xa thì xin hãy giúp con cứ tiếp tục ngước lên như Ê-sai để “Thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sang, vạt áo Ngài đầy dẫy đền thờ”. Chúa vẫn đang làm phép lạ như bụi gai cháy không hề tàn mà Môi-se đã thấy, vẫn đang dẫn dắt cuộc đời con đem con đến điều Ngài đã định cho con.

Chúa ơi! xin hãy mở mắt con để con nhìn thấy đạo quân của Đức Giê-hô-va ngựa, xe và lửa đông hơn của kẻ thù, thấy Đấng ở trong con lớn hơn kẻ ở trong thế gian này. Thấy xung quanh con không chỉ toàn sa mạc khô cằn nhưng vẫn còn có một giếng nước như A-ga đã thấy.

Xin giúp con biết uống nguồn nước sống từ Cha Thiên Thượng, để rồi con lại thấy sự lạ lùng trong luật pháp của Ngài, sự lạ lùng từ những gì Ngài đặt trong tay con, sự lạ lùng đang xảy ra trên mảnh đất cằn cỗi con đang sống, sự lạ lùng trong chính gia đình con, người thân của con.

Con sẽ thấy “quyền vô hạn của Ngài, cao hơn hết mọi quyền, mọi phép, mọi thế lực, mọi quân chủ cùng mọi danh vang ra, không những trong đời này mà cũng trong đời hầu đến nữa”.

Xin giúp con có đôi mắt của Ngài, Chúa ơi!

Phỏng theo bài giảng của Muc Sư Đỗ Đình Song

 

Bình Luận:

You may also like