Home Lời Chứng Hơn 10.000 Người Cai Nghiện Tin Chúa Trong 4 Năm Gần Đây

Hơn 10.000 Người Cai Nghiện Tin Chúa Trong 4 Năm Gần Đây

by Ban Biên Tập
30 đọc

“Nhược bằng dân sự Ta là dân gọi bằng danh Ta hạ mình xuống cầu nguyện, tìm kiếm mặt Ta và trở lại bỏ con đường tà, thì Ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội họ, và cứu xứ họ khỏi tai vạ” – 2 Sử ký 7:14.

Câu kinh thánh này đã thực sự được ứng nghiệm vào đêm ngày 06/11/2015 tại Trung tâm cai nghiện số 01 sau cai Xuân Khanh, Sơn Tây. Cả Hội Thánh Chúa đã vỡ òa trong vui mừng khi chứng kiến khoảng 500 học viên của trung tâm ăn năn xưng nhận tội lỗi của mình và tiếp nhận Chúa Giêxu vào lòng. Các học viên cùng đồng thanh lớn tiếng cầu nguyện: “Chúa ơi xin giúp đỡ con để không bao giờ con sử dụng ma túy nữa”.

Điều đó đồng nghĩa rằng không bao giờ muốn sống trong bội bạc, ngông cuồng, bất nhân nữa, không bao giờ làm nô dịch cho dục vọng và lạc thú nữa, không bao giờ gian ác để bị đày đọa trong cô đơn, bất an và tuyệt vọng nữa. Không bao giờ là gánh nặng của xã hội, mối đe dọa của cộng đồng, nỗi khiếp đảm của gia đình, vợ con nữa.

Thật vậy, không ai có thể giúp họ thoát ra khỏi điều đó ngoài Chúa. Suốt 10 năm qua, có khoảng 1000 người nghiện ma túy thuộc 40 trung tâm cai nghiện khác nhau của Hội Thánh Tin Lành trong cả  nước đã được cứu thoát ra khỏi quyền lực của ma túy nhờ kêu cầu danh Chúa và được chăm sóc đứng vững. Nhiều người trong số đó đang là những chiến binh đắc lực trong công cuộc môn đồ hóa qua mục vụ cai nghiện.

Những người được biến đổi lại tiếp tục đem sự biến đổi đến với nhiều người khác. Chỉ trong bốn năm trở lại đây, đươc sự cho phép của các cấp chính quyền, những người đã cai nghiện thành công này có cơ hội chia sẻ kinh nghiệm chiến thắng ma túy của mình cho khoảng 15 trung tâm giáo dục lao động xã hội và có khoảng gần 20.000 lượt người đã được nghe về Phúc Âm của Chúa, gần 20 ngàn cuốn Kinh Thánh được phát đến tay những người nghiện ma túy và gái mại dâm, hơn 10 ngàn lượt người đã mở lòng ra tuyên xưng Chúa Giêxu Christ làm Chúa trên cuộc đời của mình, rất rất nhiều người được phục hồi trở nên những công dân tốt sống có ích cho cộng đồng và xã hội.

Bên cạnh đó, cũng trong gần 4 năm qua, Trung tâm giáo dục chữa bệnh xã hội 02 cộng tác cùng Hội Thánh mở 4 lớp học cho khoảng 300 học viên học kinh thánh mỗi tuần. Nhiều học viên đã thực sự được sống lại cuộc đời mới qua các lớp học đó. Đó là kết quả của sự hiệp một yêu thương trong Hội Thánh, cùng nhau hạ mình tìm kiếm Chúa và kêu khóc cho dân tộc mình. Ai nấy không còn chỉ lo phát triển cách cá nhân, chỉ nghĩ cho Hội Thánh của riêng mình nữa nhưng cùng nhau làm đầy trọn thân thể của Chúa. Cùng nhau từ bỏ đi cái tôi của mình bước đi trong sự khiêm nhường, mềm mại, dùng dây hòa bình để gìn giữ sự hiệp một trong Thánh Linh.

“Khi các con yêu thương nhau thì tại điều đó thiên hạ nhận biết các con là môn đồ Ta”. Khi những người lãnh đạo các trung tâm, các Hội Thánh nắm tay nhau trong tình yêu thương thì cả dân sự thuộc các Hội Thánh cũng nắm tay nhau trong tình yêu thương, cùng nhau lớn tiếng tôn cao danh Chúa và quyền năng của Chúa đã được khai phóng, nước sông Giô Đanh được rẽ ra dân sự tràn đầy vui mừng bước vào chiếm xứ, đi trên mặt nước như đi trên đất khô.

Điều mà con người cho rằng không thể thì không gì là không thể với Đức Chúa Trời, không gì là bất năng đối với Ngài. Mới chỉ một tuần trước thôi, tức ngày 28/10/2015, hàng trăm lãnh đạo các Hội Thánh khác nhau cùng hàng ngàn con dân Chúa của Hải Phòng cũng hiệp một nắm tay nhau tôn cao danh Chúa trong ngày lễ kỷ niệm 100 năm Tin Lành đến Hải Phòng.

Tình yêu thương là sợi dây liên kết của mọi điều trọn lành, tình yêu thương sẽ che đậy vô số tội lỗi. Vì yêu khiến Chúa Giêxu đủ sức mạnh chịu đựng sự đau đớn, ruồng bỏ, khinh chê trên thập tự để cứu con người ra khỏi tội. Vì yêu những người Việt chưa biết Chúa đang chết dần trong ma túy, trong ung thư, trong tai nạn giao thông và biết bao đe dọa khác Hội Thánh của Chúa sẽ tiếp tục thánh hóa chính mình để được nhìn thấy Đức Giê-hô-va sẽ làm những việc kỳ diệu hơn nữa cho dân tộc Việt Nam. Vinh quang của ngày mai sẽ lớn hơn vinh quang của những ngày đã qua. Vui mừng của ngày mai sẽ lớn hơn vui mừng của những ngày đã qua.

Không gì là không thể khi chúng ta hiệp một, yêu thương cùng nhau hạ mình tìm kiếm mặt Chúa. Amen!

Một số hình ảnh:

Đưa tay cầu nguyện tiếp nhận Chúa.

Đưa tay cầu nguyện tiếp nhận Chúa.

Quỳ gối tiếp nhận Chúa.

Quỳ gối tiếp nhận Chúa.

Cầu nguyện tiếp nhận Chúa.

Cầu nguyện tiếp nhận Chúa.

Các lãnh đạo hạ mình cầu nguyện.

Các lãnh đạo hạ mình cầu nguyện.

Cầu nguyện.

Cầu nguyện.

Mục sư và lãnh đạo các trung tâm cầu nguyện cho học viên.

Mục sư và lãnh đạo các trung tâm cầu nguyện cho học viên.

Ca đoàn cùng các anh em phục vụ cùng cầu nguyện trước chương trình.

Ca đoàn cùng các anh em phục vụ cùng cầu nguyện trước chương trình.

Hội thánh hết lòng cầu nguyện cho các học viên từ phía ngoài.

Hội thánh hết lòng cầu nguyện cho các học viên từ phía ngoài.

Ca đoàn với những thành viên từng có quá khứ nghiện ngập ma tuý.

Ca đoàn với những thành viên từng có quá khứ nghiện ngập ma tuý.

Học viên Thung tâm giáo dục lao động xã hội 02.

Học viên Thung tâm giáo dục lao động xã hội 02.

Học viên Thung tâm giáo dục lao động xã hội 02 tiếp nhận Chúa.

Học viên Thung tâm giáo dục lao động xã hội 02 tiếp nhận Chúa.

Học viên Thung tâm giáo dục lao động Xã hội 01.

Học viên Thung tâm giáo dục lao động Xã hội 01.

Học viên Thung tâm giáo dục lao động Xã hội 02.

Học viên Thung tâm giáo dục lao động Xã hội 02.

Học viên Thung tâm giáo dục lao động Xã hội 03.

Học viên Thung tâm giáo dục lao động Xã hội 03.

Nhóm múa là những người đã được giải thoát khỏi ma tuý và mại dâm.

Nhóm múa là những người đã được giải thoát khỏi ma tuý và mại dâm.

Truyền giảng tại Trung tâm giáo dục lao động Xã hội 04.

Truyền giảng tại Trung tâm giáo dục lao động Xã hội 04.

Truyền giảng tại Trung tâm giáo dục lao động Xã hội 07.

Truyền giảng tại Trung tâm giáo dục lao động Xã hội 07.

Thông công sau giờ học tại Trung tâm giáo dục lao động Xã hội 02.

Thông công sau giờ học tại Trung tâm giáo dục lao động Xã hội 02.

Lớp học nữ của Trung tâm giáo dục lao động Xã hội 02.

Lớp học nữ của Trung tâm giáo dục lao động Xã hội 02.

Cầu thay cho nhau.

Cầu thay cho nhau.

Các học viên cùng đồng lòng cầu nguyện.

Các học viên cùng đồng lòng cầu nguyện.

Lớp học phục hồi tại Trung tâm giáo dục lao động Xã hội 02.

Lớp học phục hồi tại Trung tâm giáo dục lao động Xã hội 02.

23

Thì giờ thông công, vui chơi.

Thì giờ thông công, vui chơi.

Viết lời khích lệ tặng học viên nữ nhân ngày 20-10.

Viết lời khích lệ tặng học viên nữ nhân ngày 20-10.

Debbie Thùy

[contact-form-7 id=”20937″ title=”contact tin nhận Chúa”]

Bình Luận:

You may also like