Home Tôi Viết Vè Kinh Thánh

Vè Kinh Thánh

by Nguyễn Hữu Tới
30 đọc

Người đọc kinh ta cũng đọc kinh
……………..
Kinh người từ thuở thiếu thời
Kinh ta từ thuở đất trời dựng nên

Kinh người dạy đạo không cao
Kinh ta dạy đạo cao sâu khôn lường

Kinh người dạy đạo ưu mê
Kinh ta dạy đạo sáng tươi cuộc đời

Kinh người sự chết hư vô
Kinh ta sự sống từ lời Cha ban

Kinh người cho kẻ chối từ
Kinh ta cho kẻ nhận Ngài là Cha

Kinh người lẩn quẩn loanh quanh
Kinh ta chỉ rõ con đường để đi

Kinh người thật sự không ra chi
Kinh ta chân lý chi li tỏ tường

Kinh người không chỉ đường đi
Kinh ta vừa chỉ vừa đưa lên Trời

Kinh người nói “nó” là cha
Kinh ta nói nó chính thiệt Sa-tan

Kinh Thánh hay lắm ai ơi
Người đọc Kinh Thánh nhận lời Cha ban

Nguyễn Hữu Tới
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like