Home Văn Nghệ Thánh Thi Cảm Tạ

Thánh Thi Cảm Tạ

by Hồ Galilê
30 đọc

Bài thơ phỏng theo Thi Thiên 100 Bản dịch mới.

Cùng trời cuối đất hân hoan!
Reo hò hát múa – Diễn đàn ngợi khen
Vui mừng phụng sự Chúa thêm
Hân hoan ca hát đến xem mặt Ngài.

Biết rằng Chúa – Đức Chúa Trời!
Làm nên dân sự dưới trời thuộc Cha
Chiên trong đồng cỏ mượt mà
Chúng ta cảm tạ vào ra cổng Ngài.

Trong sân ca ngợi khoan thai!
Cảm tạ Chúa Thánh vì Ngài yêu thương
Vì Chúa là thiện mọi đường
Lòng thành tín Chúa còn vương đời đời.

Kính tặng Mục sư Phạm Hơn.

XUÂN HỒ
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like