Home Tin Vắn Thông Tin Hội Đồng Bồi Linh Tây Bắc Hoa Kỳ 2015

Thông Tin Hội Đồng Bồi Linh Tây Bắc Hoa Kỳ 2015

by Ban Biên Tập
30 đọc

Kính thưa quý vị Mục sư và quý vị lãnh đạo Hội thánh,

Thay mặt cho Ban Tổ Chức Hội Đồng Tây Bắc Hoa Kỳ và Canada, chúng tôi xin gửi đến quý vị lời chào thăm thân ái trong tình yêu Cứu Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta. Chúng tôi lớn tiếng cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã cho phép chúng ta tổ chức một Hội Đồng liên giáo phái trong gần 40 năm qua. Chúng tôi xin quý vị cầu nguyện cho Ban Tổ Chức trong việc chuẩn bị Hội Đồng năm nay đánh dấu 40 năm người Việt xa quê hương 1975 – 2015. Như dân Y-sơ-ra-ên xưa đã đánh dấu năm thứ 40 sau khi lìa Ai-cập với sự bước vào Miền Đất Hứa. Xin Chúa cho chúng ta chứng kiến năng quyền của Ngài trong việc mở mang vương quốc Nước Trời, nhất là giữa đồng bào Việt Nam chúng ta. Hội Đồng 2015 sẽ được tổ chức tại tiểu bang Oregon. Chúng tôi kính gởi đến quý vị những thông tin sau để quý vị có thể cầu nguyện cho việc tổ chức Hội Đồng cũng như phổ biến thư này đến tất cả con dân Chúa trong quý Hội thánh để chuẩn tham dự Hội Đồng năm nay:

Thời Gian:  Thứ Bảy, ngày 5 tháng 9 đến Thứ Hai, ngày 7 tháng 9, 2015.

Địa Điễm:  Camp Macleay Christian Center  (www.pivotpoint.com)

2887 SE 74th Ave

Salem, OR 97317

Diễn Giả:   Mục Sư Sampson Rajtuma         (đến từ Đức)

Mục Sư Chương Thanh Lâm    (đến từ Houston, Texas)

Đề Tài: Chết Sống

“Vả, chăm về xác thịt sanh ra sự chết, còn chăm về Thánh Linh sanh ra

sự sống và bình an.”  (Rô-ma 8-6)

Trong những tuần tới, chúng tôi sẽ gởi đến quý vị thêm những chi tiết về ghi danh, trại phí, và thời khoá biểu. Hội đồng sẽ bắt đầu ghi danh 15/6/2015.

Quý vị có thể liên lạc với hai vị sau đây để biết thêm chi tiết về Hội Đồng ở Oregon năm nay: Mục Sư Nghiêm Văn Hợp  (shvn@comcast.net) và Thầy Nguyễn Tuyền Nguyên (ntngml@gmail.com)

Chúng tôi xin quý vị phổ biến thông tin này đến quý Hội thánh. Xin quý vị cùng Hội thánh thêm lời cầu nguyện và tham dự Hội Đồng. Xin Chúa dùng Hội Đồng để phục hưng mỗi chúng ta.

Trong tình yêu của Cứu Chúa Jêsus,

Mục Sư Nghiêm Văn Hợp                                       Thầy Nguyễn Tuyền Nguyên

Phối Trí Viên                                                              Trưởng Ban Tổ Chức

hoidong2015

VIETNAMESE NORTHWEST CHRISTIAN CONFERENCE
HỘI ĐỒNG TÂY BẮC HOA KỲ & CANADA 2015
c/o 5328 SE Insley, Portland OR 97026
May 15, 2015

Dear Pastors and Church Leaders,

On behalf of the Vietnamese Northwest Christian Conference, we, the Organizing Committee, extend to you our warmest greetings in the love of our Lord and Savior, Jesus Christ. We praise God for His loving kindness in allowing believers to gather from across the Northwest America and West Canada for nearly the past 40 years. We ask for your prayers as we prepare for this momentous anniversary. This year will mark the 40th year of the Vietnamese living far way from homeland (1975-2015), just as the Israelites marked their 40th year from their leaving Egypt, they finally arrived at the Promised Land. We pray that God would grant us a similar breakthrough as we seek to expand His Kingdom, especially amongst the Vietnamese people. The 2015 conference will take place this year in Oregon. We send the following information to you so that you and your church will pray for and make preparations to attend the conference:

When:  Saturday, September 5th through Monday, September 7th, 2015.

Where:  Camp Macleay Christian Center  (www.pivotpoint.com)

2887 SE 74th Ave

Salem, OR 97317

Guest Speakers:  Reverend Sampson Rajtuma and Pastor Chương Thanh Lâm

Theme: Life or Death

“The mind governed by the flesh is death, but the mind governed by the Spirit is life and peace.”   (Romans 8:6)

In the coming weeks, we send you information about registration, cost, and the schedule. We will start the registration process as of June 15th.

The contact persons for the conference in Oregon are Pastor Stephen Nghiem (shvn@comcast.net) and Nguyen Nguyen (ntngml@gmail.com)

We ask that you pass this information along to your congregation and that you and your church will pray for and make every effort to attend this conference and that it will be an impactful experience for those who attend.

In His love,

Reverend Stephen Nghiem                                        Nguyen Nguyen

Northwest Christian Conference Coordinator       Organizing Committee Chair

Phiếu Ghi Danh – Registration Vietnamese Northwest Christian Conference 2015
Họ & Tên/ Full name Địa Chỉ/ Address
Điện Thoại/ Phone Email Tên Hội Thánh/Church Name
Họ & Tên/ Full name Liên Hệ (Relation) Nam/Nữ  (M/F) Tuổi (Age) Phòng Lodge Phòng Condo Trại Phí/Fee
Phòng Lodge Adult (>9 years) $130 Child (3-9) $70 < 3 years = free Tổng Trại Phí / Subtotal
Phòng Condo Adult (>9 years) $170 Child (3-9) $95 < 3 years = free
Ghi danh sau ngày 15/8/15, trại phí lên $20 cho nguời lớn và trẻ em.
Xin vui lòng gởi đơn và chi phiếu về: Xin nhớ đem mền, gối, túi ngủ, đồ dùng cá nhân
Vietnamese Northwest Christian Conference Nếu có câu hỏi, xin liên lạc lukesd@gmail.com hoặc 360-608-5770
8926 NE 35th Ct
Vancouver, WA 98665

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like