Home Văn Nghệ Thánh Linh Lai Giáng

Thánh Linh Lai Giáng

by Hồ Galilê
30 đọc

“Phúc Âm về Nước Đức Chúa Trời sẽ được truyền giảng khắp thế giới để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ tận thế sẽ đến” – Tin Lành Ma thi ơ 24:14 (BDM)

Cưỡi mây gió về trời vinh diệu
Bên ngôi Cha muôn triệu sứ tôn thờ
Vinh quang thay! Ngôi hai Chúa từ nay
Nọc sự chết đọa đày đâu còn nữa.

Giê Su sống cầu thay ta mãi mãi
Nơi Thiên đình Linh Thánh Chúa ban sai
Xuống trần gian đáp đậu con dân Ngài
Từng lưỡi lửa kìa môn đồ đón nhận.

Mười ngày nay nơi phòng cao cẩn thận
Không ra thành, cứ chờ đợi nài xin
Lễ Ngũ tuần lửa Thiêng kia đốt cháy
Trên mỗi người ân tứ để ra đi.

Chúa Thánh Linh ban quyền phép trị vì
Bảo vệ ta trên lối đi, nơi ở
Lúc ngã lòng nâng đỡ bạn có hay?
Ngài ấn chứng cho đến ngày cứu chuộc.

“Tin Lành nầy về Nước Chúa loan ra
Phải làm chứng về Ta Đấng đã sống
Vì bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến”*
Mạng lịnh Chúa thi hành không chậm trễ.

Chúa về trời ta nào thể cô đơn
Thần yên ủi xuống lòng ta ấm áp
Ngài từng bảo Ta đi làm ích lợi
Linh năng quyền tươi mới mỗi lòng con.

Ngày khai sinh Hội Thánh Chúa vẹn tròn
Nơi cộng đoàn dân sự Chúa thông công
Hát mừng vui Hội đắc thắng thành đồng
Cả thế giới hanh thông nguồn ân điển.

Hôm nay đây, ta nguyện lòng cung hiến
Cả bạc tiền lẫn công sức riêng tư
Bàn chân ta cứ tiến bước nếu như…
Chúa cho sống làm chứng nhân Thiên Thượng.

Nầy bạn hỡi! sao âu sầu ảo tưởng
Lạc bến mê, phương hướng hãy quay về
Chúa đang đợi bạn chớ hề phân tán
Mở lòng mình bao năm tháng đi xa.

Đứa con hoang nay đã trở về nhà
Xin Linh Chúa hải hà lòng buông thứ
Cảm tạ Chúa… Ngày Thánh Linh giáng ngự
Con vui mừng kỷ niệm Thánh sử xưa.

*- Tin Lành Ma thi ơ 24:14
Kỷ niệm Ngày Lễ Ngũ Tuần – Ngày Đức Thánh Linh khai sinh Hội Thánh – Ngày Truyền Giáo 24 Tháng 05 Năm 2015.

Hồ Galilê
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

 

Bình Luận:

You may also like