Home Văn Nghệ Chúa Chết Vì Tôi

Chúa Chết Vì Tôi

by Ban Biên Tập
30 đọc

Chúa chết vì tôi, chết kia rồi!
Huyết hồng tuôn đổ tội xóa bôi
Thân treo Thập tự giữa đất trời
Gục đầu tắt thở, tối tăm ôi!

Chúa chết vì tôi, chết kia rồi!
Mão gai đâm thủng đầu đau đớn
Chân tay đinh đóng máu tuôn đầy
Ngọn giáo xuyên sườn huyết láng lai.

Chúa chết vì tôi, chết kia rồi!
Đồi Sọ thâm u, Ngài đền trả
Tội tôi, nhân loại… Chúa xóa bôi
Chỉ có tình yêu Chúa đền bồi.

Chúa chết vì tôi, chết kia rồi!
Cớ sao tôi sống vong ơn rỗi?
Hãy kíp rao truyền cứu ân thôi
Cho người trở lại Chúa ba ngôi.

Chúa chết vì tôi, chết kia rồi!
Đóng đinh xác thịt… tôi nguyền sống
Sống để yêu thương, xóa hận… ngờ
Vinh danh Thiên Chúa giữa đời nhơ.

Chúa chết vì tôi, chết kia rồi!
Huyết hồng mầu nhiệm nhuộm trang thơ
Cung kính dâng lên Đức Chúa Trời
Lòng hèn, sức mọn… dệt nên thơ.

Hồ Galilê
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like