Home Văn Nghệ Chúa Chẳng Ở Nơi Mộ Này

Chúa Chẳng Ở Nơi Mộ Này

by Ban Biên Tập
30 đọc

Có một ngôi mộ đá
Gần đồi Sọ Gô-tha
Mộ kia hãy còn mới
Đục cho mình ngày qua.

Nhưng vì yêu Chúa quá!
Giô-sép bèn nghĩ ra
Bạo gan xin Phi-lát
Lấy xác Ngài xuống chôn.

Một trăm cân một dược
Ni-cô-đem dâng hiến
Đôi bạn Tòa công luận
Liệm xác Thầy kính yêu!

Nhưng rồi Chúa sống lại
Chẳng ở nơi mộ nầy
Tấm lòng kia Chúa biết
Đến một ngày tri ân.

Ngày nay Ta yêu Chúa
Thử hỏi dâng chi Ngài?
Chúa không cần một dược
Bởi thân Ngài hiển vinh.

Ngày nay Ta yêu Chúa
Thử hỏi dâng chi Ngài?
Chúa không cần mộ đá
Bởi Chúa – Đấng toàn năng.

Chúa đang cần lòng bạn
Bên ngoài cửa đóng băng
Hãy mở tung cửa mộ
Lòng bạn Chúa tung then…

Mùa Phục Sinh 2014
Hồ Thi Thơ

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com 

Bình Luận:

You may also like