Home Tin Vắn Bồi Linh “Mưa Nguồn” 2014

Bồi Linh “Mưa Nguồn” 2014

by Ban Biên Tập
30 đọc

Kính gởi quí tôi tớ và con dân Chúa trong vùng tây bắc Hoa kỳ,

Hằng năm, Hội thánh Báp tít Thiên ân tổ chức bồi linh Mưa Nguồn vào dịp lễ Memorial, cuối tháng Năm. Với mục đích tạo cơ hội để các con dân chúa có dịp được bồi linh, thông công, nhìn thấy khải tượng Chúa mở ra và đáp ứng phục vụ Chúa cách mới mẻ để mở mang vương quốc Ngài.

Cảm ơn Chúa trong 8 năm qua, Chúa dùng bồi linh mưa nguồn đem lại nhiều phước hạnh, đổ đầy thánh linh, chữa lành và nguồn cảm hứng cho các con dân chúa trong vùng cùng gây dựng nhiều mục vụ mới đem kết quả cho công việc Chúa.

Năm nay, BỒI LINH MƯA NGUỒN vẫn tiếp tục và sẽ tổ chức tại:

Địa điểm: – 2900 SW Myrtle St. Washington, 98126.

Thời gian: từ tối thứ Sáu ngày 23 đến Chúa Nhật 25 tháng tháng 5 năm 2014
Diễn giả:  – Mục sư Chương Thanh Lâm, từ Houston, TX

                 – Mục sư Russell Johnson, Seattle, WA.

Chủ đề : MẠNH MẼ TRONG THÁNH LINH.

Kinh Thánh: Êphêsô 3:16, “Tôi cầu xin Ngài tùy sự giàu có vinh hiển Ngài khiến anh em

                    được quyền phép bởi Thánh Linh mà nên mạnh mẽ trong lòng.

Với thư này chúng tôi xin mời quí anh chị em chuẩn bị dành thì giờ tham dự. Chúng ta Cầu nguyện và Hy Vọng Chúa sẽ dùng bồi linh nầy, đem lại nhiều khải tượng mới, năng lực mới trong Chúa Thánh linh để sống thành công, phục vụ Chúa hiệu quả hơn.

Mọi chi tiết xin liên lạc:

(Tiếng Việt) MS Hồ thế Vũ (206) 353-7721, (Tiếng Anh) A. David Bùi (206) 453-9561, và HT: (206) 935-4944

Chỗ ở: quí vị ở xa có thể thuê khách sạn gần nhà thờ:

The Grove, 3512 SW Alaska Street Seattle, WA 98126. 

Điện thoại 206.937.9920, Trang nhà: www.grovewestseattle.com

George Town Inn, 6100 Corson Ave. S. Seattle, Wa 98108,

762-2233, và Trang nhà: www.georgetowninnseattle.com.

Để khích lệ các tôi tớ và con dân Chúa từ các Hội thánh về tham dự, Ban Tổ Chức sẽ không có lệ phí ghi danh và ăn uống. Tuy nhiên, để chuẩn bị các buổi ăn chu đáo, xin quí vị vào trang nhà www.hoithanhthienan.com hay www.muanguon.org ghi danh, và cho biết số những người tham dự.

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like