Home Tin tức Lễ Khai Giảng Lớp Thánh Kinh Căn Bản Khóa II Năm 3 Tại Đăk Lăk

Lễ Khai Giảng Lớp Thánh Kinh Căn Bản Khóa II Năm 3 Tại Đăk Lăk

by Ban Biên Tập
30 đọc

Đến tham dự chương trình Lễ Khai giảng có sự hiện diện của Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận – Phó Tổng Thư ký Tổng Liên Hội; các Mục sư, Truyền đạo là Quản nhiệm các Hội Thánh và hơn 700 học viên các Hội Thánh trong tỉnh tham dự khóa học về tham dự.

MSNC Ai Buân hướng dẫn chương trình, Mục sư Y Mah Liêng – Ủy viên Ban Đại diện – cầu nguyện khai lễ. Mục sư Huỳnh Cường – Trưởng Ban Đại diện – có lời chào mừng và giới thiệu.

Với chủ đề: “Học Biết Chúa” qua câu gốc: “Hãy tấn tới trong ân điển và trong sự thông biết Chúa và Cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ”– II Phi-e-rơ 3:18a; Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận đã dùng Lời Chúa để khích lệ và nhắc nhở các học viên và những người tham dự. Mục sư Phan Tấn Phúc cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa.

Nhân dịp nầy, MSNC Y Thun BKrông thay mặt Ban Đại diện tổng kết chương trình học TKCB trong 2 năm vừa qua và mời Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận trao giấy Chứng nhận Năm 1 và 2 (khóa II) cho các học viên đã theo học và cầu nguyện xin Chúa ban ơn cho khóa học năm thứ 3.

MSNC Y Thun B.Krông và Mục sư Lemuos Philemon cũng thay mặt Ban Tổ chức phổ biến chương trình học và nội quy khóa học. Chương trình học của năm thứ 3 kéo dài từ ngày 18-21/03/2014 và từ ngày 31/03 – 05/4/2014 tại 4 khu vực hiệp nguyện và khu vực huyện Ea H’leo với 5 môn học và Ban Giảng huấn gồm có:

1/ Đền tạm và Những Nơi Thờ phượng: MSNC Y Thun Buôn Krông 

2/ Lãnh đạo và tổ chức Hội Thánh: Mục sư Lemous Philemon

3/ Cuộc đời Chúa Cứu Thế II: MSNC Y Kina Niê

4/ Tăng trưởng tâm linh: Mục sư Huỳnh Cường 

5/ Sự Mặc khải: MSNC Ai Buân

Lễ Khai giảng kết thúc lúc 11 giờ 30 sau lời cầu nguyện chúc phước của Mục sư Y Ky Êban – Ủy viên Ban Đại diện. Qua hai ngày học tại các khu vực: 18-19/03/2014, các học viên đã thể hiện tinh thần ham thích học Lời Chúa rất hăng hái, chuyên cần và chấp hành nội quy học tập rất tốt. 

Xin cầu nguyện để Chúa ban cho các Ban điều hành Hiệp nguyện tại 4 khu vực và Khu vực huyện Ea H’Leo được đầy ơn Chúa trong việc tổ chức và quản lý học viên trong suốt thời gian lưu trú, cũng như sự khôn ngoan từ nơi Chúa ban cho học viên tiếp nhận Lời Chúa để sau mỗi khóa học, họ sẵn sàng trở về Hội Thánh góp phần phục vụ Chúa cách nhiệt thành và kết quả cho Chúa.

LỄ KHAI GIẢNG LỚP THÁNH KINH CĂN BẢN KHÓA II NĂM 3 TẠI ĐĂK LĂK
Quang cảnh buổi lễ khai giảng tại nhà thờ Tin Lành Ban Mê Thuột

LỄ KHAI GIẢNG LỚP THÁNH KINH CĂN BẢN KHÓA II NĂM 3 TẠI ĐĂK LĂK
Quang cảnh buổi lễ khai giảng tại nhà thờ Tin Lành Ban Mê Thuột

LỄ KHAI GIẢNG LỚP THÁNH KINH CĂN BẢN KHÓA II NĂM 3 TẠI ĐĂK LĂK
MSNC Ai Buân hướng dẫn chương trình.

LỄ KHAI GIẢNG LỚP THÁNH KINH CĂN BẢN KHÓA II NĂM 3 TẠI ĐĂK LĂK
Mục sư Huỳnh Cường, Trưởng Ban Đại diện, chào mừng và giới thiệu

LỄ KHAI GIẢNG LỚP THÁNH KINH CĂN BẢN KHÓA II NĂM 3 TẠI ĐĂK LĂK
Mục sư Y Mah Liêng – Ủy viên Ban Đại diện – cầu nguyện khai lễ.

LỄ KHAI GIẢNG LỚP THÁNH KINH CĂN BẢN KHÓA II NĂM 3 TẠI ĐĂK LĂK
Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận giảng Lời Chúa

LỄ KHAI GIẢNG LỚP THÁNH KINH CĂN BẢN KHÓA II NĂM 3 TẠI ĐĂK LĂK
Mục sư Phan Tấn Phúc cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa.

LỄ KHAI GIẢNG LỚP THÁNH KINH CĂN BẢN KHÓA II NĂM 3 TẠI ĐĂK LĂK
MSNC Y Thun B.Krông Tổng kết chương trình học TKCB năm 1-2

LỄ KHAI GIẢNG LỚP THÁNH KINH CĂN BẢN KHÓA II NĂM 3 TẠI ĐĂK LĂK
Các học viên được trao giấy Chứng nhận Năm 1 & 2 (khóa II)

LỄ KHAI GIẢNG LỚP THÁNH KINH CĂN BẢN KHÓA II NĂM 3 TẠI ĐĂK LĂK
Mục sư Lemuos Philemon phổ biến chương trình học và nội quy khóa học

LỄ KHAI GIẢNG LỚP THÁNH KINH CĂN BẢN KHÓA II NĂM 3 TẠI ĐĂK LĂK
Mục sư Y Ky Êban – Ủy viên Ban Đại diện – cầu nguyện chúc phước

LỄ KHAI GIẢNG LỚP THÁNH KINH CĂN BẢN KHÓA II NĂM 3 TẠI ĐĂK LĂK
Lớp học tại HT Phước An

LỄ KHAI GIẢNG LỚP THÁNH KINH CĂN BẢN KHÓA II NĂM 3 TẠI ĐĂK LĂK
Lớp học tại HT Phước An

Thiên Ân – Hoithanhtinlanhvietnam.org
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like