Home Văn Nghệ Ngày Chúa Nhật

Ngày Chúa Nhật

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ngày Chúa nhật là ngày của Chúa
Con dân Ngài sao vẫn làm ngơ?
Sống như chưa hề biết bao giờ?
Hỏi phước đâu cuộc đời nhận được?

Mỗi tín hữu phải lòng nguyện ước
Cầu xin Ngài thêm sức, ban ơn
Để vợ chồng cùng với các con
Ngày Chúa nhật trọn dâng thờ Chúa.

Phải tín trung mới đời hiệu quả
Từ việc làm thể hiện đức tin
Dẫu làm sao… ta cứ giữ gìn
Ngày Chúa nhật, phước Thiên nhuần gội.

Chúa là Đấng không hề biến đổi
Luôn sẵn sàng xuống phước, ban ơn
Cho những ai lòng dạ sắc son
Kính yêu Chúa giữ ngày Chúa Nhật.

Ngày Chúa Nhật. Ngày dành cho Chúa
Sao con Ngài không chịu vâng theo?
Sao con Ngài vẫn mãi quanh queo?
Ngày Chúa Nhật bỏ không thờ Chúa?

Nguyên Ngã Huỳnh Tê
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com
                                                  

 

Bình Luận:

You may also like