Home Văn Nghệ Muôn Dặm Tìm Vua

Muôn Dặm Tìm Vua

by Ban Biên Tập
30 đọc

Giê-xu sanh tại Bê-liêm
Đang đời Hê-rốt trị vì Giu-đê
Mấy thầy Bác sĩ thống kê
Chiêm tinh lỗi lạc đoán về sao đông(*)

Lạc đà muôn dặm xa trông
Theo sao dẫn lối băng đồng vượt nương
Đèo cao dốc đứng dễ thường?
Thác ghềnh sông rạch cứ bươn đến cùng

Sao Ngài duy chuyển không trung
Đây là điềm lạ báo chung nhân loài
Một Vua vĩ đại hiển oai
Mấy thầy tìm đến trông coi lạy thờ

Vào nhà thấy một trẻ thơ
Ma-ri ở đó – mẹ Ngài thong dong!
Bày ra của báu: vàng ròng
Nhũ hương, một dược kính dâng Vua Trời

Chiêm bao mách bảo thầy ơi!
Đừng lại Hê-rốt…tìm nơi khác về
Cuộc đời theo Chúa…nhiêu khê!
Không vì cung điện mà chê quán buồn

Theo Ngài không ở Thủ đô
Phải mau dời gót đường vào Bê-liêm
Nghiệm rằng theo Chúa nhu khiêm
Đường hẹp cố bước kiếm tìm thờ tôn

Mấy thầy Bác sĩ suy tôn
Hạ mình thờ Chúa càng khôn vũ hoàn
Để ta gương sang sử vang
Bao nhiêu gian khổ lại càng quang vinh

Tín trung tiến bước lộ trình
Quản chi khó nhọc…Tâm linh nước Trời
Bài thơ cảm tạ Chúa ơi!
Dâng lên…như một cuộc đời bước đi…

(*) Ngôi sao mà các thầy Bác sĩ nhìn thấy bên đông phương.

XUÂN HỒ
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like