Home Văn Nghệ Con Trời Giáng Thế

Con Trời Giáng Thế

by Ban Biên Tập
30 đọc

Một đêm đông sương rơi giá lạnh
Giữa đồng hoang mục tử thức canh
Thiên Thần xuất hiện rành rành
Đừng sợ chi cả – Tin Lành báo đây

Ấy hôm nay tại thành Đa-vít
Đấng Cứu Thế sinh cho các ngươi
Dấu nầy để chỉ rõ người
Bọc khăn con trẻ đặt nơi máng lừa

Bên ngoài giá lạnh với tuyết rơi
Thiên Thần hát xướng lời ca ngợi
Vinh danh Thiên Chúa trên Trời
Hòa bình dưới thế cho người thiện tâm

Đêm phước hạnh con Trời giáng thế
Đêm bình hòa Thế giới hôm nay
Kỷ nguyên ân điển tỏ bày
Trời người hòa hợp phước thay nhân loài!

Đêm lịch sử mùa đông còn đó!
Bạn mở lòng Chúa trọ hẳn ngay
Chần chờ chi nữa tháng ngày…
Ngàn năm một thuở cơ may lúc nầy!

Tin Lành đã truyền khắp đó đây
Chỉ lòng bạn có hay nhận Ngài?
Bạn tin…sổ chép Thiên đài
Sách danh Chúa đã công khai tên mình

Đời có Chúa như ánh bình minh
Tan giá lạnh đăng trình hạnh phúc
Về đây với mái nhà chung
Cùng thờ phượng Chúa ta cùng hân hoan.

XUÂN HỒ
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like