Home Tin Vắn Lễ Tưởng Niệm Mục Sư Trương Phan Hi

Lễ Tưởng Niệm Mục Sư Trương Phan Hi

by Ban Biên Tập
30 đọc

Đến tham dự lễ tưởng niệm cùng Cộng Đoàn Lutheran Hy Vọng gồm có Mục sư Viện Trưởng VIBI Trần Kim Ngọc, Mục sư Giám học VIBI Trần Ngọc Danh và Thầy Trần Ngọc Lợi, Cùng các cựu sinh viên khóa 2004 – 2010 tham dự.


MS Cố Viện Trưởng VIBI Trương Phan Hi

Mục sư (Ms) Trương Phan Hi sinh ngày 07/5/1930, MS đã được ơn gọi của Chúa theo học Thánh Kinh thần học Viện và sau đó học chuyên về Cổ ngữ, rồi theo Lời hiệu triệu của Chúa, Ms đã sải bước chân đi rao truyền Phúc âm của Chúa tới nhiều nơi trên thế giới và quê hương Việt Nam.

Cách nay 21 năm ông thành lập lớp học Kinh Thánh và tổ chức giảng dạy Lời Chúa cho các thanh niên yêu mến Chúa, cùng giúp đỡ những người đang trong chức vụ hầu việc Chúa tại Việt Nam. Sau năm 2003 vì lý do tế nhị MS không về VN nữa, nhưng vẫn tổ chức giảng dạy và thành lập trường Thánh Kinh Liên hệ Phái, nay gọi tắt là VIBI. Ông là người sáng lập và làm Viện trưởng VIBI cho đến năm 2008 vì sức yếu ông đã bàn giao công việc của Viện VIBI lại cho Mục sư Trần Kim Ngọc tiếp tục duy trì và phát triển VIBI để giúp đỡ cho các Hệ phái Tin lành tại Việt Nam đến nay.

mục sư trương phan hi, về nước chúa
Cầu nguyện và tưởng nhớ

Mục sư Trương Phan Hi Sau thời gian bạo bệnh, ông âm thầm ở nhà để tương giao với Chúa….cũng từ đó đến nay cái tên Trương Phan Hi không còn được nhắc đến trên những giảng đường hay tại những nơi ông đã gây dựng …Với chúng tôi Cộng Đoàn Hy Vọng và các Cựu sinh viên 2004 khi nhắc tới Mục sư Trương Phan Hi chúng tôi thường gọi thân mật là Chú Tư. Và Chú Tư ấy đã được Chúa gọi về với Ngài hôm qua.

mục sư trương phan hi, về nước chúa
Mục sư Trần Ngọc Danh Công bố Phúc âm

Trong đêm tưởng niệm, Giáo sư Trần Ngọc Danh đã dùng Lời của Chúa để giải bày cuộc đời của Chú Tư. Cách Chúa chọn Chú Tư và dùng Chú Tư cho vương quốc của Ngài. Chú Tư đã vâng Lời Chúa gọi, đã đứng vững trong sản nghiệp mà Chúa ban tặng như lời dạy trong sách Daniên: ” Còn ngươi, hãy đi, cho đến có kỳ cuối cùng. Ngươi sẽ nghỉ ngơi; và đến cuối cùng những ngày, ngươi sẽ đứng trong sản nghiệp mình.” (Đaniêl 12:13) vả sự khẳng định của tác giả Hêbơrơ:” Hết thảy những người đó đều chết trong đức tin, chưa nhận lãnh những điều hứa cho mình;chỉn trông thấy và chào mừng những điều đó từ đằng xa, xưng mình là kẻ khách và bộ hành trên đất. Những kẻ nói như thế, tỏ rõ rằng mình đương đi tìm nơi quê hương. Ví thử họ đã tưởng đến nơi quê hương mà mình từ đó đi ra, thì cũng có ngày trở lại, nhưng họ ham mến một quê hương tốt hơn, tức là quê hương ở trên trời; nên Đức Chúa Trời không hổ thẹn mà xưng mình là Đức Chúa Trời của họ, vì Ngài đã sắm sẵn cho họ một thành.” (Hêbơrơ 11:13-16)….

mục sư trương phan hi, về nước chúa
Khóa 2005-2008

Chú Tư đã về với Chúa. Khi còn sống trên trần gian Chúa đã chọn và dùng ông sáng lập VIBI để huấn luyện người rao truyền Phúc Âm của Ngài cho nhân gian. Những thế hệ đã được thọ giáo tại VIBI hiện nay đang đêm ngày tiếp bước của Chú Tư, mỗi ngày họ nhờ sức Chúa ban để rao giảng vế tình yêu của Chúa. Kết quả Chúa ban cho Chú Tư còn lại là Viện Thánh Kinh Thần Học Liên Hệ Phái VIBI và những đứa con thuộc linh đang đêm ngày làm theo Lời Chúa dạy!

Thay mặt Hội Thánh Lutheran Việt Nam nói chung và Cộng Đoàn Lutheran Hy Vọng nói riêng, cùng các Cựu sinh viên khóa 2004-2010 gởi lời chia buồn tới gia đình Thím Tư. Nguyện xin Chúa an ủi và thêm sức cho thím Tư vượt qua cơn bão lòng đế tiếp tục sống những ngày trên đất đầy ơn ích để dâng vinh hiển về Chúa Ba Ngôi.

Nguyện kính cẩn xin dâng mọi vinh hiển về Ba Ngôi Thiên Chúa. amen.

mục sư trương phan hi, về nước chúa
Viện trưởng VIBI Trần Kim Ngọc cầu nguyện chúc phước

Theo Lutheranvietnam
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like