Home Văn Nghệ Lời Mới Cho Những Bài Thánh Ca 2

Lời Mới Cho Những Bài Thánh Ca 2

by Ban Biên Tập
30 đọc

Quyết tâm tin cậy

Nhạc : Wm J. Kirpatrick  Lời : Mai-Ðào

Nhạc điệu : ‘’Tis so sweet to trust in Jesus ‘’

Thánh ca 1958 (bìa tím) số 268

Thánh ca 1998 (bìa đen) số 261

Câu đầu : ‘’ Thoả thích thay,tin cậy Chúa Jesus ‘’

1. Quyết tâm tôi tin lời hứa của Ngài,

lời êm ái thay, ngon ngọt thay :

– ’’ Ðến theo TA, con được sống đời đời,

TA sẽ là Chúa con từ nay ! ‘’.


Ðiệp-khúc

Giê-su, Giê-su, duy một Chúa thôi,

ban ánh sáng thiêng soi đời tôi ;

Giê-su, Giê-su, quý trọng tuyệt vời,

tôi chỉ cậy, chỉ tin Ngài thôi !


2. Quyết tâm tôi tin lời hứa của Ngài,

lời Kinh-Thánh nuôi linh hồn tôi.

Sớm khuya tôi trò chuyện, khẩn cầu Ngài,

nghe tiếng Ngài nói riêng cùng tôi.


3. Quyết tâm tôi theo đường lối của Ngài,

đường tươi mát thay, êm đềm thay !

Thánh-Linh đưa tôi từng bước, từng ngày,

Kinh-Thánh làm đuốc soi đường ngay.


4. Quyết tâm tôi trông đợi sẽ gặp Ngài,

ngày thiên sứ đưa linh hồn tôi ,

Vút bay lên thiên đàng thấy mặt Ngài,

nghe tiếng Ngài nắm tay mừng tôi.


Cờ thập tự phất lên

Nhạc : Jos. F.Knapp  Lời : Mai-Đào

Nhạc điệu : ‘’ Blessed assurance’’

TC 1958 (bìa tím) số 269

TC 1998 (bìa đen) số 152

câu đầu : ‘’ Chúa thuộc về tôi …’’

1. Tín hữu toàn Âu châu, về đây với nhau,

Đem đèn linh đuốc thiêng, đến đây châm dầu thêm.

Đến đây từ muôn phương, nề chi gió sương,

Cầm tay nhau vấn vương, tha thiết tình thương.


Điệp khúc :

Cờ thập tự phất lên, trống thánh gióng lên,

Nghe Jesus hô  : ‘’ Tiến ‘’; gươm thiêng vùng lên.

Thần-linh Chúa đưa đường, đánh tan đối phương,

Vì vinh-quang Chúa ta, Ha-lê-lu-gia.


2. Tín hữu toàn Âu châu, về đây với nhau,

Đem đèn linh đuốc thiêng, đến đây ta cùng nhen.

Bữa nay luyện tinh-binh, mài gươm Thánh-kinh,

Ngày mai đi bốn phương, gieo rắc tình thương.


3. Đến đây từ muôn phương, nề chi gió sương,

Mai ngày tuy cách xa, vẫn chung nhau lời ca ;

Vẫn chung lời thông công, cùng nhau ngóng trông,

Ngày Jesus tái lâm, vinh hiển ngàn năm.

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Lưu ý câu : tín hữu toàn Âu châu. Xin sửa đổi địa danh cho hiệp với cuộc nhóm lại.


Tay Giê-su là Tảng Ðá lớn

Nhạc : Ira D. Sankey  Lời : Mai-Ðào

Nhạc điệu : ‘’ A shelter in the time of storm  ‘’

Thánh ca 1958 (bìa tím) số 282

Thánh ca 1998 (bìa đen) số 266

câu đầu : ‘’ Nhờ Jesus ngăn che như Tảng Ðá  ‘’


1. Bình phong an ninh, căn cơ kiên cố,

cho tôi nương thân trong lúc phong ba,

Là tay Giê-su, duy tay Giê-su,

là TẢNG ÐÁ LỚN chặn gió chắn mưa !

Tôi đứng giữa sóng gió cuốn,

cũng không lay, không chao,

nhờ tôi nương thân chắc trong Giê-su ;

Tôi đứng giữa trũng bóng chết,

cũng không chi lo âu,

nhờ TẢNG ÐÁ LỚN là tay Giê-su !


2. Bàn tay Giê-su, căn cơ kiên cố,

cho tôi nương thân trong lúc phong ba,

Bàn tay Giê-su, căn cơ kiên cố,

là TẢNG ÐÁ LỚN chặn quỷ chắn ma !

Ai dám đứng, dám chống giữ lúc Sa-tan bao vây ?

nào ai to gan dám ra nghênh ngang ?

Tôi sẽ đứng, sẽ chống giữ lúc Sa-tan bao vây !

nhờ TẢNG ÐÁ LỚN là tay Giê-su !


3. Gặp cơn nguy nan, tôi kêu Giê-su,

cho tôi nương thân trong lúc phong ba,

Còn đâu an ninh hơn tay Giê-su ?

là TẢNG ÐÁ LỚN chặn gió chắn mưa !

Tôi giống lá úa héo hắt,

giống lau thưa tong teo,

nhìn mây lo mưa, ngó trăng lo sao,

Nhưng đứng giữa gió táp,

cũng không lay, không chao,

nhờ TẢNG ÐÁ LỚN là tay Giê-su !

Chúa Giê-su Chúa lạ lùng

Nhạc : W.H.Doane      Lời : Mai-Ðào

Nhạc điệu : ‘’Take the name of Jesus with you ‘’

Thánh ca 1958 (bìa tím) số 288

Thánh ca 1998 (bìa đen) số 431

câu đầu : ‘’ Này ai sống trong lao khổ ưu sầu ‘’


1. Dầu đi tới đâu tôi vẫn ca mừng,

Rằng Giê-su là Chúa lạ lùng !

Trần thế ai nào đâu so sánh bằng !

Duy một Chúa Giê-su quyền năng.


Ðiệp-khúc

Chúa Giê-su, Chúa lạ lùng !

Trời cao chúc tụng danh Chúa tôi.

Chúa Giê-su, Chúa đời đời,

Trần gian hát mừng, ngóng trông Ngài.


2. Dầu ai té bên đông, ngã bên đoài,

Người trước sau nằm sấp, sải dài ;

Gìn giữ tôi bình yên trong lửa hừng,

Duy một Chúa Giê-su quyền năng.


3. Dầu ma quỷ bao vây tấn công hoài,

Chèn ép tôi hầu té sải dài ;

Ngài giữ tôi bình yên như đất bằng,

An toàn đứng trong tay quyền năng.


4. Hồi đau đớn hay sung sướng, vui cười,

Hoặc lúc xuôi cặp mắt lià đời,

Hoàn cảnh không làm tôi thôi hát mừng,

Ca tụng Chúa Giê-su quyền năng.


5. Bạn mong ước như tôi, cứ vui mừng ?

Bạn muốn nương nhờ Chúa lạ lùng ?

Bạn muốn bình yên trong lửa hừng ?

Mau nhận Chúa Giê-su quyền năng.


Vì thương mến đến tôi

Nhạc : A.J. Gordon  Lời : Mai-Ðào

Nhạc điệu : ‘’My Jesus, I love Thee ‘’(?)

Thánh ca 1958 (bìa tím) số 299

Thánh ca 1998 (bìa đen) số 182

câu đầu : ‘’ Lòng tôi kính mến Jesus, biết nay Ngài thuộc tôi ‘’


1.Vì sao Chúa Giê-Su chịu chết trên thập-tự kia ?

Vì sao huyết Chúa rơi, đầu mắc gai ngập vành tai ?

Vì tôi, Chúa Giê-Su vui lòng chết trên thập-tự,

Vì tôi, huyết Chúa tuôn tràn, tan nát thân ngàn vàng.


2. Bạn ơi, há có ai chịu chết thay người tội chăng ?

Bạn ơi, há có ai chịu khổ đau vì Bạn chăng ?

Mà sao Chúa Giê-Su lìa chốn cao thiên-đàng,

Chịu đinh đóng, giáo đâm, chịu tan nát thân ngàn vàng ?


3. Vì thương mến chúng ta lạc lối trong vòng tội ô,

Vì không muốn thấy ta chìm đắm trong vòng bùn nhơ,

Vì anh, Chúa Giê-Su vui lòng chết trên thập-tự,

Vì tôi, huyết Chúa tuôn tràn, tan nát thân ngàn vàng.


4. Tình yêu Chúa lớn lao, tựa núi cao, tựa biển sâu,

Bạn ơi,hãy đến mau, nhận lãnh ơn từ trời cao.

Bạn ơi, có nghe chăng đây lời Chúa đang khuyên mời,

Bạn ơi, hãy đến mau, cùng tôi hưởng ơn đời đời.

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm


Này ta đây chiến binh Tin-Lành

Nhạc : J.L.Webb  Lời : Mai Ðào

Nhạc điệu : Stand up, stand up for Jesus

Thánh ca 1958 (bià tím) số 315

Thánh ca 1998 (bià đen) số 323

câu đầu : ‘’ Này tinh binh của quân thập-tự…’’


1. Này ta đây chiến binh Tin-Lành,

theo Thần-Linh ta bước nhanh !

Ðồng tâm hăng hái ra sa trường,

tranh hùng cho Chúa yêu thương.

Sợ chi mưa chiều hay nắng sớm,

sương tuyết không chùng bước chân,

Cùng đi rao khắp nơi xa gần :

‘’ Tin-Lành, ơn cứu muôn dân !’’


2. Này ta đây chiến binh trung thành,

tay cầm gươm thiêng Thánh Kinh,

Bàn chơn say bước trong TIN MỪNG,

giây nịt chân lý bao lưng.

Dùng ơn cứu chuộc thay nón sắt,

Ðeo thuẫn khiên bằng đức tin,

Bọc thân trong áo giáp công bình,

dương cờ lên, hỡi tinh binh!


3.Này ta đây chiến binh can trường,

ra trận giao tranh đối phương,

Buồn vui, no đói, ta không nề,

theo Thần-Linh, tiến lên đi.

Dù Sa-tan nhiều mưu, lắm kế,

hung dữ, quỳ quyệt gớm ghê ;

Tiền phong ta quyết không nao sờn,

tranh hùng cho Chúa yêu thương.


4. Rồi mai đây bước vô thiên thành,

nghe lời êm êm phán ra :

‘’ Kià con trung tín, con ngay lành,

Mau lại đây, đến bên Cha !

Này đây kim miện, đây áo trắng,

ban thưởng cho người quyết tâm,

Vì TA rao khắp nơi xa gần :

‘’ Tin-Lành, ơn cứu muôn dân !’’

mmmmmmmmmmmmmmm

Bình Luận:

You may also like