Browsing: tiếng lạ

Dưỡng Linh
0

born-of-the-spirit2Hoithanh.com- Ân tứ cầu nguyện bằng tiếng lạ, hay cầu nguyện trong Thánh Linh ngày càng được Đức Thánh Linh ban cho nhiều con cái Chúa. Một câu hỏi đặt ra là liệu có phải tất cả các Cơ đốc nhân đều cần có ân tứ nầy? Cầu nguyện bằng tiếng lạ có ý nghĩa gì?