Browsing: người trẻ

Quốc Tế
0

HoiThanh.Com – Các em thiếu niên đang dùng một lượng năng lượng khổng lồ để tìm hiểu xem mình là ai trên thế giới này. Trong quá trình tìm hiểu các em, chúng ta là những người dẫn dắt thanh niên có cơ hội giúp đỡ các em không chỉ hiểu mình là ai, mà còn giúp các em biết dùng những đặc điểm của tính cách ấy để giao tiếp với Chúa như thế nào. Cách tốt nhất để làm điều này không phải áp đặt các em vào một khuân khổ áp dụng cho tất cả các mức độ thuộc linh, mà là chỉ cho các em biết những cách khác nhau để mỗi cá nhân có thể liên hệ với Chúa.