Browsing: người H’re

Tin tức
0

HoiThanh.Com – Trước đây điểm nhóm cũ là một cái chòi đã trở nên mục nát, mái che tạm quá thấp  nên rất nóng và ngột ngạt. Ngôi nhà nguyện mới tuy còn đơn sơ chưa đầy đủ cơ sở vật chất như bàn ghế…Nhưng với quí con cái Chúa  còn khó khăn nơi đây “ vào nhà Chúa thoáng mát, được  ngồi bệch trên nền gạch bông mát mẻ để nghe lời Chúa là vui sướng, hạnh phúc lắm rồi”.