Browsing: ngôi mộ trống

Dưỡng Linh
0

 

Hoithanh.com – Ngôi mộ trống là bằng chứng rõ ràng Chúa Jêsus đã sống lại. Mọi người, chẳng hạn như Ma-ri Ma-đơ-len bày tỏ những phản ứng khác nhau khi họ phát hiện ra ngôi mộ của Chúa Jêsus trống không.