Browsing: mùa yêu thương

Tin Lành
0

HoiThanh.Com – Yêu thương hay tình yêu thương thật ra căn bản hay gốc rễ hay cội nguồn của Giáng Sinh bởi vì chính do lòng yêu thương mà Đức Chúa Trời đã ban người Con Một của Ngài là Chúa Giê-xu cho trần gian.

Văn Nghệ
0

HoiThanh.Com