Browsing: Master of Arts in Biblical Studies

Quốc Tế
0

hoctapHoiThanh.Com – Kính gửi Quý tôi tớ và con cái Chúa,

Để đáp ứng nhu cầu học hỏi Lời Chúa và nhu cầu huấn luyện người phục vụ Chúa giữa giới trẻ tại các nước dùng Anh Ngữ,  Union University of California sẽ mở 2 chương trình bằng tiếng Anh bắt đầu vào ngày 4 tháng 1 năm 2010: