Browsing: lutheran

Tin tức
0

HoiThanh.Com – Tạ ơn Chúa đã ban Lời hứa và đã thực hiện Lời hứa đó trên Cộng Đoàn Lutheran Hy Vọng, thuộc Hội Thánh Lutheran Việt Nam trong suốt 8 năm qua. Cũng từ Cộng đoàn bé nhỏ nơi đây Phúc Âm Tha Thứ mang Ân điển trọn vẹn trong Lời tuyên bố của Chúa Giêsu: “Ngài nói, mọi việc đã được trọn;” (Giăng 19:30) trên thập giá năm xưa đã được rao ra cả ba Miền Bắc Trung Nam. 

Tin tức
0

HoiThanh.Com – Nhờ cậy ơn Chúa, 8:30 ngày 28/7/2013, tại Nhà thờ Tin Lành Phạm Thế Hiển – Tp.HCM, Ban Chấp hành Tổng Hội LCV cùng Mục sư Nguyễn Liên Lực đã tổ chức chương trình thờ phượng Chúa và cử hành lễ Thụ phong mục sư cho thầy Nguyễn Văn Kiêm, công nhận chức vụ cho MS Đỗ Hữu Phước và MS Lê Kim Nghĩa Bảo Hạnh.