Browsing: lúa mạch

Dưỡng Linh
0

 

Hoithanh.com – Phép lạ năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá được viết trong cả bốn sách phúc âm. Điều đó chỉ ra rằng Chúa Jêsus là cội nguồn của sự sống và Đấng Chu Cấp đầy quyền năng cho tất cả những nhu cầu trong đời sống của chúng ta.