Browsing: Loren Cunningham

Dưỡng Linh
0

1Hoithanh.com – Về lý thuyết, chúng ta sẵn lòng tin hết mọi điều trong Lời Chúa, nếu có thể thi hành các nguyên tắc ấy một cách thoải mái dễ dãi. Nhưng thực tế phơi bày sự thiếu niềm tin. Dường như khi chúng ta bắt tay tham gia công việc, Đức Chúa Trời trở nên “nhỏ” đi.

 

Dưỡng Linh
0

thathu2HoiThanh.Com – Giăng 20:23 viết “kẻ nào các ngươi tha tội cho, thì tội sẽ được tha, còn kẻ nào các ngươi cầm tội lại, thì sẽ bị cầm cho kẻ đó.” Nếu bạn cầm tội đối với bất cứ một cá nhân nào, khăng khăng không chịu tha thứ kẻ xúc phạm mình thì chính bạn sẽ không thể kinh nghiệm được quyền năng sống lại của Chúa Giê-xu trong đời sống của bạn.