Browsing: khả cảnh

Tin tức
0

HoiThanh.Com – HTTL Khả Cảnh được Đức Chúa Trời thiết lập từ năm 1933 – đến nay đã tròn 80 năm thành lập. Cảm tạ Chúa vì trải qua biết bao thăng trầm của lịch sử – Hội thánh của Chúa vẫn vững lập – như lời Chúa Giê-su đã phán: “Ta sẽ lập Hội thánh ta trên đá này; Các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó.” (Ma-thi-ơ 16:18)